Lukijoilta

Lääkäritkö
kaikkivaltiaita?

Sunnuntain 18.3. Turun Sanomissa oli juttu, joka käsitteli terveyskeskuspäivystysten toimivuutta lääkärien lakkoilessa. Tässä jutussa oli lääkäri Helmi-Riitta Toivarin esittämänä kiteytetty lyhyesti, mutta ytimekkäästi kai useimpien terveyskeskuslääkärien mielipide meistä asiakkaista " ihmiset ovat ymmärtäneet, ettei kannata tulla, jos ei ole todellista tarvetta..."

Kyllä nyt olisi lääkärien lakkoilessa työtä enemmän laaturemontille kuin palkkojen nostolle - mielestäni myös terveyskeskuksessa työskentelevän lääkärin tulee asennoitua asiakkaaseen kunniottavasti eikä vähätellen ja loukkaavasti. Tämän tulee olla lähtökohta kaikelle palvelulle, jota myös lääkärin työn nähdäkseni tulisi olla.

Ja sitten vielä kehdataan vaatia 20 prosentin palkankorotuksia - ei mitäänmuuta kuin samat tasokorotukset kuin muillekin ja vaatimus laadukkaan, asiakasystävällisen työn suorittamisesta.

Lisäksi terveyskeskuslääkärit pitää ehdottomasti saada tekemään kolmivuorotyötä, kuten hoitajat jo tekevät. Kyllä asiakas tulee vastaanotolle mielellään myös ilta-aikaan, ehkäpä vastaanottojen jonotkin lyhentyisivät ja asiakkaan ei tarvitsi ainakaan olla pois päivätyösttään lääkärireissun takia.
Asiakas