Lukijoilta

Maakaasuko ratkaisu
hiilidioksidipäästöihin

Esilläolevassa energiakeskustelussa on jatkuvasti puhuttu maakaasusta saasteettomana vaihtoehtona. Maakaasu on ymmärrykseni mukaan pääasiassa metaania, joka sisältää 75 prosenttia hiiltä ja loput on vetyä. Jos siis poltetaan tonni maakaasua, syntyy hiilidioksidia saman verran kuin 750 kiloa hiiltä poltettaessa. Väheneväthän ne päästöt. Tietenkin on otettava huomioon myös se, että maakaasun palamislämpö on suurempi kuin puhtaan hiilen, mutta ei niin paljon, että voitaisiin puhua hiilen saasteettomasta vaihtoehdosta.

Poliitikot voisivat ottaa selvää näistäkin asioista ja selittää kansalle, mistä on kysymys energiaratkaisuissa sen sijaan, että ylpeilevät kouluaikaisella matematiikan ja luonnontieteiden taitamattomuudellaan.

Rehellisyydestä on kysymys.
Arvo Järvelä,
kasvatustyöntekijä evp. Turku