Lukijoilta

Samat oikeudet
kaikille oppilaille

Nimimerkille "kaikkien lasten etu" (TS 19.3.), kyseisessä kielivalintaillassa Turun Hannunniitun koulussa esitin eriävän mielipiteeni siitä epäoikeudenmukaisuudesta, että vain yksi tokaluokista saa jatkaa vanhan tutun opettajan kanssa kolmannelle, eli kaikki vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä, vaikka nimimerkki niin väittää.

Eikö olisi oikeudenmukaista kaikkia tokaluokan rinnakkaisluokkia kohtaan, että kaikki oppilaat saisivat jatkaa oman opettajansa kanssa kolmannelle luokalle, eikä vain yhdelle rinnakkaisluokista anneta tällaista etuoikeutta ja laiteta lapsia eriarvoiseen asemaan. Jos näin ei voida tehdä on täysin oikein, että kaikki tulevat kolmansien luokkien oppilaat sekoitetaan.
"Tokaluokkalaisen äiti"