Lukijoilta

Yhteistyöllä autetaan
potilaita parhaiten

TS/Arto Takala<br />Miten voidaan verrata julkisen ja yksityisen sektorin vastaanottokäyntien hintoja, kun kyse on sisällöltään täysin erilaisista asioista, ihmettelee kirjoittaja.
TS/Arto Takala
Miten voidaan verrata julkisen ja yksityisen sektorin vastaanottokäyntien hintoja, kun kyse on sisällöltään täysin erilaisista asioista, ihmettelee kirjoittaja.

Pulssin johtaja Sakari Alhopuro esitteli näkemyksiään yksityisten palvelujen ylivoimaisuudesta julkisiin palveluihin verrattuna (TS 18.3.). Palvelut ovat hänen mielestään paljon laadukkaampia, tehokkaampia ja edullisempia yksityispuolella.

Omassa työssäni terveyskeskuslääkärinä arvostan kyllä yksityissektorin tuottamia nopeita ja tehokkaita erikoislääkäri- ja tutkimuspalveluita, mutta mielestäni julkisellakin terveydenhuollollakin on tehtävänsä; se on perusterveydenhuollon perusta ja tuottaa myös valtaosan vaativista erikoissairaanhoidon palveluista. Yhteistyöllä voimme parhaiten auttaa potilaita.

Miksi julkista terveydenhuoltoa pitää mustamaalata? Miksi verrataan Turun terveyskeskuksen ja yksityisten lääkäriasemien käyntimääriä, kun yksityissektorilla 80 prosenttia käynneistä suuntautuu erikoislääkärille?

Miten voi verrata julkisen ja yksityissektorin hinnaneroa vastaanottokäynneissä, kun kyse on kahdesta sisällöltään täysin erilaisesta asiasta?

Kelan korvaama yksityislääkärikäynti on puhdas lääkärikäynti. Jos tulee toimenpiteitä tai tutkimuksia, ne korvataan erikseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Terveyskeskuslääkärin keskimääräinen käyntihinta sen sijaan sisältää paljon muutakin, esimerkiksi kaikki terveyskeskuksessa tehdyt laboratorio- ja röntgen tutkimukset, lääkärintyötä asiantuntijana työryhmissä , päivystysvalmiuden ylläpitoa, lääkärin työtä vanhainkodilla, sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämistä. Käynnin sisältö ja hinnoittelu varmaan vaihtelee terveyskeskuksesta toiseen, mutta tuskin missään on kysymys puhtaasta lääkärikäynnin hinnasta.

Jos vastaanottokäynnillä määrätään laboratorio- tai röntgentutkimuksia, ne sisältyvät käynnin hintaan terveyskeskuksessa, mutta eivät yksityislääkärikäynnillä.

Kun terveyskeskuslääkäri aloittaa esimerkiksi sydäninfarktipotilaan liuotushoidon, ja lähtee ambulanssin mukana saattamaan potilasta sairaalaan, on kaksin- tai kolminkertainen hinta mielestäni aika kohtuullinen, kun ottaa huomioon, että jo pelkkä lääke maksaa tuhansia markkoja ja lääkärin työaikaa saattaa kulua tunti.

Ilmeisesti Alhopuron vertaus perustuu Kelan tutkija Timo Klaukan helmikuiseen lausuntoon, jossa hän totesi yksityislääkärikäyntien olevan yhteiskunnalle kaksi-kolme kertaa edullisempia kuin terveyskeskuskäynnit. Artikkelissaan Klaukka ei tuonut mitenkään esiin käyntien erilaista sisältöä.
Merja Laine
terveyskeskuslääkäri