Lukijoilta

Mitä jää hampaankoloon?

TS/Jonny Holmén<br />On pidettävä huolta siitä, että hammashoidon korvaus ei suurelta osin tai kokonaan siirry hintoihin, kirjoittaja huomauttaa.
TS/Jonny Holmén
On pidettävä huolta siitä, että hammashoidon korvaus ei suurelta osin tai kokonaan siirry hintoihin, kirjoittaja huomauttaa.

Koko väestö saa sairausvakuutuksen tukemaa tai terveyskeskushammashoitoa 1.12.2002 alkaen. Tähän saakka siihen ovat olleet oikeutettuja vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneet. Kunnallisen hammashuollon laajentaminen tulee niin kalliiksi, että huhtikuussa voimaan tulevan asetuksen soveltamista lykättäneen koko sallitun siirtymäajan. Yksityisten hammaslääkärien käyttö helpottuu heti, kun kaikki alkavat saada korvausta Kelalta. Hannu Miettusen (TS 21.2.) mukaan korvaus olisi käytännössä noin 40 prosenttia. Miten on?

Takahampaastani lohkesi viikonvaihteessa palanen ja jouduin käyttämään yksityisen hammaslääkäriaseman palveluja. Toimenpide kesti vajaat kymmenen minuuttia ja lasku väliaikaisen paikan laittamisesta oli 490 markkaa (päivystyslisä 60 mk, infiltraatiopuudutus 80 mk, paikkaushoidon tukitoimenpide 160 mk ja suun suppea tutkimus 190 mk). Lopullinen lasku tulee olemaan huomattavasti suurempi.

Maksan kaiken itse, koska Kelan korvaus hammashoidosta 1946-1955 syntyneille astuu voimaan vasta 1.4.2001. Hinnasto, jota tässä tauksessa käytettiin oli astunut voimaan 13.2.2001.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tarkastellaanpa hieman mitä tämä korvauksen piiriin pääseminen vaikuttaa äsken mainitussa tapauksessa. Otan tässä esimerkiksi yhden yksittäisen hoitotoimenpiteen, suppean suun tutkimuksen (koodi SAA01, vanha koodi 31.12.2000 asti 201). Kelan hinnaston mukainen korvaus tästä toimenpiteestä on 83 markkaa ja laskutus oli 190 mk.

Hammashoidon korvaamista koskevat taksat on Kelan hallitus vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriön antaman perustepäätöksen pohjalta. Toimenpidepohjaiset taksat ovat enimmäismääriä, joista maksetaan korvaus sairasvakuutuslain mukaan. Ne eivät määrittele sitä, paljonko palvelujen antaja hammashoidosta voi periä. Liisa Hyssälän mukaan (TS 29.7.2000) korvaustaksat ovat jälkeenjääneitä.

Joka tapauksessa Kelan korvaus tästä toimenpiteestä olisi 33,20 mk. Palvelun ostajan (potilaan tai kunnan) maksettavaksi jää 156,80 mk. Todellinen korvausprosentti on laskuni mukaan siten 17,5 prosenttia.

Kun Turun kaupungin terveyslautakunta saa koko paketin käsiteltäväkseen, näyttää siltä, että osa palveluista joudutaan ostamaan yksityisiltä hammaslääkäriasemilta.

Käsittelyssä pitäisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: 1) on pidettävä huolta siitä, että korvaus ei suurelta osin tai kokonaan siirry hintoihin (se ei liene asetuksen tarkoitus), 2) on valvottava, että toimenpiteet ovat todellisia ja tarkoituksenmukaisia, 3) on otettava huomioon, että myös ennaltaehkäisevään hoitoon panostetaan riittävästi (säännöllisellä hoidolla voidaan ehkäistä monien eri sairauksien kehittymistä).

Ongelmana on nähty, että osa väestöstä ei käytä hammaslääkäripalveluja muuta kuin särkytapauksissa (terveyskeskuksien on pakko ottaa särkytapaukset vastaan). Sen sijaan, että syyllistetään ihmisiä voidaan todeta, että julkinen sektori ei pysty tarjoamaan palveluja kuin osalle väestöstä.

Monellakaan ei ole varaa maksaa yllämainitun suuruisia korvauksia hoidosta (ei ainakaan minulla). Näyttää siis siltä, että sosiaaliluokan ja tulotason näkee tulevaisuudessa suoraan hampaisiin katsomalla.
Ilkka Norri
FL, ruotsin kielen lehtori
TY:n kielikeskus