Lukijoilta

Kaupunkipolitiikkaa
Itä-Turussa

VTM, tutkija Turo Vuorenhela kirjoitti TS:n kirjoittajavieraana 16.3. osuvasti kaupunkipolitiikan teoriasta, mutta valitettavan hatarin tiedoin EU:n tavoite 2-ohjelman käytännöistä ja rahankäytöstä Itä-Turussa.

Itä-Turun alueen valinta ns. kaupunkiosiona EU:n tavoite 2-ohjelmaan 2000-2006 tapahtui pitkälti sosioekonomisten indikaattoreiden perusteella. Samoilla kriteereillä ohjelmaan valittiin Suomesta Tampereen Hervanta sekä Oulun kaupunki. Itä-Turussa valintaperusteet näkyvät edelleen selvästi. Nimenomaan sosiaalisen kehittämisen hanketoimintaan on varattu ja myös käytetään suhteellisesti enemmän resursseja kuin millään muulla Etelä-Suomen tavoite 2 -tukialueella. Itä-Turussa on parhaillaan käynnissä lukuisia sosiaalisen kehittämisen hankkeita, myös Turun korkeakoulujen vetäminä.

Itä-Turku on monien ongelmien mutta myös mahdollisuuksien alue, ja molempiin puoliin panostetaan.

Tavoite 2 -hankkeista päättävät valtion alueviranomaiset. Hankkeiden valinnassa myös Itä-Turussa noudatetaan Etelä-Suomen suuralueen tavoite 2-ohjelmaa. Turun kaupungin osallistumista ohjelman toteutukseen sääntelee kaupunginhallituksen joulukuussa 1999 hyväksymä Itä-Turun kehittämissuunnitelma, joka sisältää sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet kaupungin omalle toiminnalle. Turun kaupunginjohtajan puheenjohdolla toimiva Turun tavoite 2 -johtoryhmä linjaa kaupungin kehittämistyön kokonaisuutta ja painottumista. Ryhmässä ovat laajapohjaisesti mukana niin alueen asukkaat, yrityselämä kuin korkeakoulutkin. Johtoryhmän esityslistat ja pöytäkirjat ovat luonnollisesti julkisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vuorenhelan kirjoituksesta ei käy ilmi, mistä lähteestä tutkitun tiedon merkitystä korostava tutkija on löytänyt perättömän tietonsa Itä-Turun EU-rahojen käyttämisestä muka jalkapallostadionin rakentamiseen. Jää myös avoimeksi, onko Vuorenhelan mainitsema "peuhakeskus" kenties sama asia kuin lasten ja nuorten parissa erittäin ansiokasta, myös sosiaalisesti perusteltavaa ja kestävää työtä tekevä Seikkailupuisto. Löyhät viittaukset siihen, että EU-rahoja tulisi käyttää jollakin paremmalla tavalla esim. kunnan perustoimintojen rahoittamiseen tai tukemiseen, ovat valitettavasti tavoite 2 -rahoitusnormien ja -ohjelman vastaisia.

Itä-Turun EU-ohjelman Internet-kotisivuille osoitteessa www.turku.fi/urban on koottu kattava ja käytännönläheinen tietopaketti Itä-Turun kehittämisestä ja hanketoiminnasta.
Esa Tuomisto
Kehittämispäällikkö
Turun kaupunginkanslia
Viestintäkeskuksen Urban-yksikkö