Lukijoilta

Reseptit
jäävät nyt
uusimatta

Lääkärilakon yksi seuraamus, mistä ei juuri ole puhuttu, on se, ettei nyt saa reseptejä uusittua. Apteekista kehotettiin kääntymään yksityislääkärien puoleen! Mutta minäpä en aio kääntyä, jääköön reseptit sitten uusimatta ja verenpainelääkkeet ottamatta. Kun kerran me kaikki eläkeläisetkin maksamme viimeisen päälle veroja niin kyllä rahoille pitäisi saada vastinetta eli kunnalliset lääkäripalvelut. Enkä ymmärrä, miten lakossa olevat lääkärit voivat tehdä työtä yksityisellä puolella, eivät muiden alojen lakkolaiset vaan työskentele.
Pirkko Kulmala