Lukijoilta

Lääkärien palkat Suomessa alhaiset

Lääkärien palkat Suomessa ovat koulutukseen ja vastuuseen nähden alhaisella tasolla.

Lääkärit ovat ainoa ammattiryhmä, joka vastaa ihmisten terveydestä ja hengestä vuorokauden aikaan katsomatta, tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen.

Vaikka lääkärit onnistuisivatkin saamaan 20 prosentin palkankorotuksen, on lääkärin palkka Suomessa edelleen muihin Pohjoismaihin verrattuna selkeästi alhaisimmalla tasolla; se tietysti kuvastaa sitä palkkatasoa, millä nyt ollaan ennen em. korotusta. Korotettiinhan kansanedustajienkin palkkiotasoa vedoten muiden EU-maiden palkkiotasoihin; ja siinä 20 prosenttia oli pieni luku.

Monissa mielipidetiedusteluissa suurin osa ihmisistä pitää terveyttä elämänsä tärkeimpänä asiana; miksei elämän tärkeimmän asian hoitajalle(= lääkärille) olla valmiita maksamaan asiallista palkkaa?
Realisti