Lukijoilta

Maaperään valuva
tiesuola murheena

Tielaitoksen tekemät pohjavesien suojaukset ovat monin paikoin osoittautuneet riittämättömiksi. Suolaa pääsee edelleen maaperään.

Alkujaan säiliöauto-onnettomuuksien varalta aloitettu suojaustyö on varsin kallista. Pienikin virhe rakennustyössä tai suojaukseen myöhemmin tullut reikä nostavat pohjaveden kloridipitoisuuksia.

Oja- ja luiska-alueiden tiivistämiseen on kehitetty tekniikoita, joista viimeisin on bentoniittimatto eli kankaiden väliin puristettu savi ja muovi maakerroksen alla. Suolainen vesi pyritään johtamaan pois pohjavesialueelta. Mutta mihin vesi johdetaan? Levitetään laajemmalle alueeelle? Kun suojauksen rakennuskustannukset ovat 60-100 markkaa neliöltä, tulee kilometrihinnaksi jopa kaksi miljoonaa markkaa.

Jos sillä saadaan korroosiovahingot estetyksi, niin satsaus kannattaa vai kannattaako, jos vaihtoehtona on suolaamisen lopettaminen.

Lopetetaan suolaaminen ja käytetään rahat teiden kunnossapitoon ja rakentamiseen.

E18 - tie olisi pitänyt olla suunnitelmien mukaan valmis moottoritienä Turusta Helsinkiin jo ajat sitten. Turku-Helsinki välillä ei ole kuin muutama paikka, jotka tarvitsevat erittäin liukkaalla kelillä jopa suolaa. Muuten kyllä teillä pärjää kyllä aurauksella ja hiekoituksella.
S.Siipola