Lukijoilta

Koululiikunta
kannustavaksi

Kaukana ovat ne ajat, jolloin koululiikunnassa keskityttiin vain pisteiden keruuseen ja oppilaiden paremmuusjärjestykseen panemiseen. Nykyäänhän liikunta on koulussa vaihtelevaa ja tarjoaa vaihtoehtoja, ja kukin kilpailee vain itsensä kanssa. - Vai onko näin?

Koululiikunnan tavoitteena lienee, että jokainen oppilas löytäisi omat lajinsa, joita olisi mieluista harrastaa myöhemminkin läpi elämän, aina kulloisenkin kunnon ja terveydentilan mukaan. Liikunta on kuitenkin mielestäni senlaatuinen oppiaine, että siitä ei kannattaisi todistukseen antaa arvosanaa. Liikunnallisesti kömpelömpi oppilas, joka tunneilla tekee parhaansa yltämättä silti hyviin suorituksiin, saattaa masentua tullessaan arvioiduksi kutosen suorittajaksi.

Välttävä arvosana vuodesta toiseen todistusta rumentamassa ei välttämättä kannusta liikuntaharrastukseen aikuisiälläkään, eikä ainakaan anna niitä paljon puhuttuja "onnistumisen elämyksiä".

Jokin kannustava sanallinen arviointi oppilaan edistymisestä olisi ehkä paremmin paikallaan kuin pelkkä numero. Jos tämä kuitenkin on pakko säilyttää, voisi liikunnanopettaja kannustamismielessä arvioida oppilaan vähän yläkanttiin.
Arvosanako itseisarvo?