Lukijoilta

Tekoja Aki Lindén - ei puhetta!

Kunnallista terveydenhuoltoamme uhkaa räjähtäminen sisäisiin paineisiinsa (Aki Lindén, TS 4.3.). Palavaan taloonko kuntalainen nyt joutuu sairaalaan mennessään? Eivät kai Tyksin ja piirin ongelmat tulleet yllätyksinä sairaanhoitopiirin uudelle johtajalle - entiselle lääninlääkärille? Kun artikkelin otsikko oli "Terveydenhuolto palaa, miten sammutetaan", odotin esityksiä sammutusvaihtoehdoista, en tunteisiin vetoavaa puhetta ongelmakohdista.

Odotin ehdotuksia siitä, millaiseksi kirjoittaja haluaa alueemme terveydenhuollon koko toimintakentän kehittää. Millä talouden ohjaamisen ja johtamisen kehyksellä hänen mielestään löydetään kestävät rahoitus- ja tuotantoratkaisut tavoitteisiin pääsemiseksi? Millaisin keinoin julkissektori pitää kiinni osaajistaan ja lisää työpaikkojensa houkuttelevuutta nuorille alalle aikoville?

Odotin esityksiä siitä, mitä me kuntalaiset piiriltä saamme vastineeksi noin 2 miljardin markan "sijoituksellemme". Odotin Lindénin kertovan, miltä osin hän pitää piirin valtuuston 14.10.1999 hyväksymää strategiasuunnitelmaa vuoteen 2004 kelvokkaana lähtökohtana johtamis- ja kehittämistoimille ja missä kohden siinä on parantamisvaraa. Onko siinä vastaukset esimerkiksi Salon seudun kehittämishaasteisiin?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Odotin esityksiä vaihtoehdoiksi: millaisia asiakkuuksia piirissä ja Tyksissä pidetään tavoiteltavina? Miten te aiotte tukea terveyskeskusten lääkäreitä ja hoitajia pääsemään heille asetettuihin tavoitteisiin?

Kitkattomuus on uudistuvassa terveydenhuollossa yksi merkki hyvästä asiakkuuksien hoidosta, suhteen lujuus kuntalaisiin toinen. Vuoropuhelun suunta on tärkeä asia: kaksisuuntainen vaihdanta on yksisuuntaista vaikuttavampaa. Käyttökelpoisuus, kyky käyttää tarjolla olevaa osaamista fiksummin on kolmas mittari. Sitä on myös kuntalaisten terveystietämyksen kasvaminen, syväoppiminen, kenties viisastuminenkin.

Kuntalaisten osuus terveydenhuollon kaikkien menojen rahoituksesta on nyt noin 25 prosenttia. Odotin vastausta siihen, milloin saamme kuluttaja- ja käyttäjäraportit tehdäksemme parempia valintoja? Odotin vertailutietoja osaamispääomien kehittymisestä piirissä - tietääksemme millaisissa käsissä oikein olemme. Odotin vastausta siihen, koska saamme palvelusetelit piiriltä, jottei enää tarvitsisi jonottaa.

Yhteiskunnalla on edelleen kokonaisvastuu kuntalaisten terveyden huollon palvelujen järjestämisestä. Perusratkaisut tehdään täällä, ei Helsingissä - ratkaisun avaimet ovat nyt Lindénillä, eivät Lipposella. Odotin vastausta siihenkin, miten toiminnallista itseriittoisuuttaan vähentämällä julkinen sektori tekee tilaa sisäiselle ja ulkoiselle yrittäjyydelle terveydenhuoltoalalla.

Yritysmaailmassa uudelle johdolle on tapana antaa 100 päivän etsikkoaika. Siihen nähden alkaa perustelluilla esityksillä, punnituilla vaihtoehdoilla ja ennen muuta rohkeilla teoilla, joiden takana koko piiri seisoo, olla kohta kiire.
Kauko Koivuniemi
turkulainen yrittäjä