Lukijoilta

Lindénillä ei ole oikeutta määrätä
Hiihtoliiton johdon erottamista

Compic<br />Jos ministeri Suvi Lindén saa tahtonsa läpi eli Hiihtoliiton johdon erotettua, on itäsaksalaistaminen tunkeutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan dopingia pahemmalla tavalla.
Compic
Jos ministeri Suvi Lindén saa tahtonsa läpi eli Hiihtoliiton johdon erotettua, on itäsaksalaistaminen tunkeutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan dopingia pahemmalla tavalla.

Yhdistyslaki takaa järjestöjen jäsenille oikeuden valita johtoelimensä. Valtiolla sen paremmin kuin muillakaan yhdistyksen ulkopuolisilla toimijoilla ei nykyisin voimassa olevan lain mukaan ole oikeutta puuttua yhdistyksen luottamushenkilövalintoihin.

Valtio ja kansalaisyhteiskunta toimivat Suomessa erittäin läheisessä vuorovaikutuksessa. Järjestöt hoitavat tehtäviä, joista valtio maksaa niille osittaista korvausta erilaisten rahoitus- ja muiden tukijärjestelmien kautta.

Tukien mahdollinen väärinkäyttökään ei kuitenkaan anna oikeutta järjestöjen sisäisen demokratian ja autonomisuuden murtamiseen. Valtion edustajan puuttuminen järjestön sisäisiin asioihin horjuttaa perustavalla tavalla kansalaisyhteiskunnan pohjaa.

Valtion edustajana ministerin tulee valvoa julkisista varoista myönnettyjä avustuksia ja tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Jos ministeri sitä vastoin sekaantuu järjestön sisäisiin asioihin ja vaatii saada käyttää jäsenistölle kuuluvaa oikeutta päättää yhdistyksen johtoelinten koostumuksesta, loukkaa hän syvästi yhdistyksen jäsenten demokraattisia oikeuksia.

Doping-jupakan yhteydessä on viitattu siihen, että Suomi on omaksumassa entisen DDR:n roolin. Jos ministeri Suvi Lindén saa tahtonsa läpi, on itäsaksalaistaminen tunkeutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan toisella, dopingia pahemmalla tavalla.

Ministeri Lindén lienee valtion puolelta yksinään asialla ajaessaan Hiihtoliiton johdon erottamista. Valtioneuvostolla kokonaisuudessaan ei liene suunnitelmia puuttua kansalaisjärjestöjen sisäisiin asioihin. Toivottavaa on, että oikeuskansleri puuttuu asiaan ennenkuin opetusministeriön toimet ulottuvat syvemmälle kansalaisyhteiskuntaan.
Voitto Helander
Turku