Lukijoilta

Hirvi vai ihminen

Lehtikuva<br />Kirjoittajan mielestä hirvikanta Suomessa on liian suuri, ja jos hirviä olisi vähemmän ei sattuisi myöskään hirvikolareita nykyisessä määrin, hän uskoo.
Lehtikuva
Kirjoittajan mielestä hirvikanta Suomessa on liian suuri, ja jos hirviä olisi vähemmän ei sattuisi myöskään hirvikolareita nykyisessä määrin, hän uskoo.

Tässä lehdessä 10.2.2001 oli emeritus professori Rauno Tenovuon laatima ansiokas alakerta-artikkeli hirvieläimistä riistaeläiminä. Oli vahinko, että kirjoittaja ei ottanut kantaa näiden hirvieläinten ja erikoisesti hirvien olemassaolon oikeutukseen täällä ruuhka-Suomessa.

Artikkelissa kuitenkin mainitaan hirvien aiheuttavan vuosittain keskimäärin noin 10 kuolemaan johtanutta kolaria ja kolareita hirvieläinten kanssa kaikkiaan oli esimerkiksi vuonna 1999 lähes 2 800. Artikkelissa kerrotaan hirvien aiheuttamista vahingoista niin viljelyksille kuin metsillekin, mutta kokonaisvahinkojen markkamäärää - siis metsille, viljelyksille ja liikenteelle yhteensä - ei mainita.

Tänä päivänä keskustellaan liikennekuolemien lukumääräisestä vähentämisestä ja siihen johtavia toimenpiteitä pidetään yleisesti hyväksyttävinä. Mikä merkillinen oikeus on sitten yhteiskunnan toimenpitein suosia näiden suurten hirvieläinten olemassaoloa näinkin suurina kantoina kuin niitä nyt metsissämme vaeltaa. Niiden aiheuttamat aineelliset vahingot ovat vuositasolla useita kymmeniä miljoonia markkoja, mutta nehän ovat korvattavissa rahalla. Jos lupamaksut eivät riitä vahinkojen korvaamiseen niin nostettakoon niitä tarpeellisessa määrin.

Mutta miten ao. viranomaiset puolustavat näiden suurten riistaeläinten aiheuttamia kuolemaan johtaneita kolareita? Miksi myös meidän, jotka emme metsästä, on riskeerattava elämämme teillä liikkuessamme näiden tämän riistan metsästyksestä huvinsa saavien hyväksi ja miksi meidän on kohoavien vakuutusmaksujen kautta osallistuttava tämän huvin aiheuttamiin kustannuksiin - eritoten, kun heidän saamansa hyötykin on professori Tenovuon arvion mukaan jopa 250 miljoonaa markkaa.
Usko Rahikkala