Lukijoilta

Hyvätuloisille verohelpotuksia,
mutta köyhille ei mitään

Turun yliopiston taloustieteen laitoksen professori Matti Virén kommentoi köyhyyspakettiani (TS 28.2.). Esitän, että kunnallisveron perusvähennystä korotetaan. Miksi? Kaikki pienituloiset alle 52 800mk vuodessa ansaitsevat saavat tällöin hyödyn ja näin vähennetään myös toimeentulotukiasiakkaiden määrää, koska ensisijaiset etuudet, mm. työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja pieni palkkatulo, nousevat.

Nykyinen asumistuen omavastuu 20 prosenttia ei ole hillinnyt sitä kehitystä, etteikö asumistuen kautta tueta korkeita neliövuokria. Jos asumistuen omavastuuta pienennetään esimerkiksi 10 prosenttiin asumismenoista, toimenpide osaltaan myötävaikuttaa siihen, ettei toimeentulotukea tarvita ja näin pienituloisten kansalaisten elämää helpotetaan. Näillä toimenpiteillä lisätään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vähennetään tuloeroja. Ne ovat perusteltuja toimenpiteitä, koska muut väestönryhmät ovat saaneet tämän vuoden budjetin kautta esimerkiksi verohelpotuksia niin kuin professori Virénkin. Professorien palkat ovat Turussa A 26-A30, esimerkiksi A28 taulukon alkupalkka tarkoittaa 19 193 markan kuukausituloa ja loppupalkka 24 513 markkaa kuukaudessa.

Olen erittäin huolestunut, jos Turun yliopiston professorien arvomaailma laajemminkin on tuloeroja suosiva ja itsekäs. Professori Virén saa valtiontuloverohelpotusten kautta noin 3 000 markan verohelpotuksen vuodessa tai 1 - 1,5 prosentin taulukkoalennuksen tänä vuonna. Hämmästyttävää on, ettei hän hyväksy, että pienituloisten ja köyhien taloudellista ahdinkoa helpotettaisiin.

Muistutan myös, että kansanedustajana en ole lisännyt eduskunnan omia menoja, vaan vastustanut niin lisärakennushanketta kuin kansanedustajien ja puhemiesten palkankorotuksiakin. Toivoisin, että taloustieteilijä Virén paneutuisi paremmin sosiaalipolitiikkaan ja köyhien asiaan.
Marjaana Koskinen
kansanedustaja,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen (sd)