Lukijoilta

Opiskelijoille vähintään
perustoimeentuloturva

Mikäli alle 25-vuotiaat eivät ole työelämässä, niin heidät velvoitetaan hakemaan opiskelupaikkaa. Syrjäytymisen estämiseksi ollaan oikealla linjalla, mutta mistä rahaa elämiseen jos nuori ei ole syntynyt "kultalusikka suussa"? Monet työttömät/pienituloiset/ yksinhuoltajavanhemmat eivät rahallisesti pysty suuresta auttamishalustaan huolimatta auttamaan nuorta.

Opiskelijoille, jotka eivät enää asu kotona, yhteiskunnan olisi taattava perustoimeentulo jokapäiväistä toimeentuloa varten. Esimerkiksi suurin 1 270 markan perheelliselle opiskelijalle kuuluva opintotuki per kuukausi on aivan liian vähän ja sillä ei todellakaan tule toimeen. Sitten joudutaan ottamaan kallista markkinakorkoista opintolainaa. Keskiasteen koulutuksen opiskeluajalta tästä kertyy helposti yli 30 000 markan opintovelat korkoineen. Tällaisen summan takaisin maksamiseen käytettävillä rahoilla nuorilla/nuorilla perheillä olisi varmaan muutakin hyödyllistä käyttöä.

Jos yhteiskunta velvoittaa hakemaan opiskelupaikkaa, niin silloin se saisi myös tulla vastaan.

Jos minä nyt pienituloisena ja työssä käyvänä aloittaisin aikuisopiskelut, niin saisin huomattavasti enemmän kuin päälle 1 000 markkaa. Tuntuu siltä, että elämän alussa olevia nuoria kohdellaan tässä asiassa epäoikeudenmukaisesti. Näitä meille kuuluvia aikuisopiskelutukia mielestäni voitaisiin leikata kohdentaen varat nuorten opintotukiin siten, että tuen määrä nousisi inhimilliseksi.

Opiskelijoidenkin kohdalla on suuri luokkajako, joten vähävaraiset ja köyhät opiskelijat - nouskaa barrikaadeille! Ei silti, meidän aikuisten elämää enemmän kokeneina kuuluisi ajaa myös nuorten etuja.
Äiti nuorten oikeuksien puolesta