Lukijoilta

Kansanäänestys
demokratian tueksi

Viidennen ydinreaktorin rakentaminen ei todellakaan kuulu niihin asioihin, jotka vaativat kansanäänestyksen, eikä myöskään seitsemännen taikka 19:n.

Edustuksellisen demokratian yläpuolella toimiva suora demokratia on varattava koiraverosta päättämiseen ja kieltolain kumoamiseen, näihin asioihin kun kansanedustajienkaan oman älykkyyden, kokemuksen ja tietotaidon ei voida edes kohtuudella olettaa riittävän.

Kansanäänestys on ainoa tapa korjata edustuksellisen demokratian tekemät kansan oikeustajun ja kansan korkeimman päätösvallan kanssa ristiriidassa olevat päätökset.

Kunnallisella tasolla voidaan vastaavasti estää valtuuston tekemät hölmöläispäätökset kunnallisella kansanäänestyksellä, jotta esimerkiksi kaupungin peräsuolta, jätevedenpuhdistamoa, ei rakennettaisi keskelle kylää!

Suora demokratia on valjastettava edustuksellisen demokratian tueksi. Vaalilakia on muutettava niin, että kunnallisten ja valtiollisten vaalien yhteydessä voidaan päättää myös asioista henkilövalintojen lisäksi. Näin saadaan äänestysprosentit nousuun ja edustuksellinen demokratiakin tervehtyy.
Matti Elo
opettaja