Lukijoilta

Kirjoittajavieras Olavi Ala-Nissilä:
Kaksi vihreää
aatetta eteni

Kunnallisvaaleissa vaalivoittajia olivat Suomen Keskusta, Vihreä liitto ja SKL. Selkeimmin eteni keskusta, joka nousi maan suurimmaksi puolueeksi. Varsinais-Suomessa joka viides (19,8 prosenttia) äänestää nyt keskustaa. Yhä useammassa kunnassa keskustalla on yksinkertainen enemmistö. Huomionarvoista oli myös vihreiden nousu ohi sdp:n Helsingissä.

Varsinais-Suomessakin on mielenkiintoista tarkastella kannatusmuutoksia. Niissä kunnissa, joissa keskusta eteni vahvasti, vihreät eivät menestyneet ja päinvastoin. Monissa kunnissa tosin molemmat etenivät. Esimerkiksi Turussa ja Salossa molemmat saivat lisäpaikkoja. Kun laittaa molempien puolueiden vaalikartat päällekkäin on tuloksena varsin kattava ja kasvava vihreä kannatus.

Keskustassa luontolähtöisyys liittyy juuriin ja elämään luonnon yhteydessä. Vihreys on enemmän käytännön läheistä ja sillä on myös yhteytensä tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen. Luonnon arvostamista, luonnossa liikkumista ja luonnon järkevää hyödyntämistä arvostetaan.

Vihreiden vihreys on paljolti cityvihreyttä. Vihreässä liikkeessä on halu säilyttää tai museoida alkuperäistä luontoa merkittävä. Keinotkin ovat olleet joskus kyseenalaisia. Toisaalta jossain suurissa asioissa - kuten ilmastonmuutos - vihreät ovat yllättävän vaisuja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vaaleista kannattaa silti tehdä se johtopäätös, että keskustan ja vihreitten yhteistyötä on syytä lisätä. Yllättävän paljon voi olla yhteisiä ajatuksia. Esimerkiksi monissa sosiaalipolitiikan linjauksissa voi keskusta yhtyä Vihreän liiton kantaan.

Vihreiden toivoisi olevan aloitteellisempia alueellisen kehityksen asioissa.

Vihreän väristen aatteiden eteneminen ei ole sattuma. Politiikan mannerlaatat liikkuvat niiden suuntaan.

Keskustan realistisemmalla luonnonläheisyydellä on kaikki edellytykset selvitä voittajana vihreiden aatteiden kilpailussa. Varmasi myös kaupungeissa - esimerkiksi Turussa ja Salossa - on nyt otollinen perusta kasvattaa kannatusta. Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä onkin nykyoloissa täysin turhanaikaista.

Alkaneen vuosikymmenen väri on realistinen vihreys.
Kirjoittaja on kansanedustaja ja Varsinais-Suomen Keskustan puheenjohtaja.