Lukijoilta

Nousukaudesta apu
köyhille ja sairaille

Pitkään on puhuttu siitä, kuinka erinomaisesti Suomen taloudella menee. Valtiontalous on jopa ylijäämäinen ja miljardien markkojen veronalennuksiin on nyt varaa. On puhuttu jopa kymmenien miljardien veronalennuksista lähivuosien aikana. Tätä taustaa vasten tuntuu varsin kummalliselta, että terveydenhuollon ja muun muassa sairaaloiden täytyy kitua ja tulla toimeen aivan liian pienien määrärahojen turvin. Hoitohenkilökuntaa on liian vähän ja joutuu työskentelemään jaksamisen äärirajoilla, lisäksi ehkä vielä alipalkattunakin. On selvää, että myös potilaiden hoito tästä kärsii.

Myös koulu- ja opetustoimi tarvitsisi kipeästi lisää rahaa. Koulujen luokkakoot ovat liian suuria ja opetusmateriaalistakin voi olla ankara pula.

Kuntien valtionosuuksia on leikattu kovalla kädellä ja näin ollen monilla kunnilla alkaa olla ylitsepääsemättömiä vaikeuksia julkisten palvelujen ylläpitämiseksi. Kaiken tämän lisäksi kuilu hyvinvoivien ja heikommin toimeentulevien välillä on vain kasvanut. Leipäjonot eivät ole lyhentyneet, vaikka laman pitäisi olla jo kaukana takanapäin. Valtion budjettiriihessä varattu summa köyhyyden poistamiseksi oli varsin vaatimaton. Jotakin ristiriitaa tässä kyllä on.

Jos kerran valtiontaloudella pyyhkii niin hyvin kuin väitetään, eikö tästä nousukaudesta pitäisi päästä osallisiksi ainakin niiden, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa. Näitä ovat varsinkin köyhät, ylivelkaantuneet, sairaat ja vanhukset. Valtion tulisi huolehtia siitä, ettei kukaan joutuisi seisomaan leipäjonoissa. Budjettivaroista päättäville toivoisi kyllä uudenlaista ajattelua, jotta meneillään oleva nousukausi koituisi kaikkien kansalaisten hyväksi.
Hyvinvointia kaikille