Lukijoilta

Kirjoittajavieras- kolumni
Nina Söderlund:
Viime vuosisadan
tuulia

Turun kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan (KRL) melkein yksimielinen päätös (22.11) kieltää vesilaitoksen virkamiehiä antamasta lausuntoja Kakolan jätevedenpudistamon esisuunnittelusta herättää monia kysymysmerkkejä.

Turussa avoimuuden lisääminen päätöksenteossa on viime vuosina ymmärretty yhä paremmin. Sekä esityslistoja että pöytäkirjoja on kiitettävän runsaasti kaupungin kotisivulla (www.turku.fi) ja sitä kautta voi antaa palautetta yhä useammasta asiasta.

Salaisia asioita on vähän. Eräs syy tähän on melko uusi kuntalaki, joka yksiselitteisesti turvaa kuntalaisten mahdollisuus saada tietoa siitä miten kunnan asioita hoidetaan ja mihin veromarkat käytetään. Erityisesti on pantava merkille, että nykyään kunnalla on lain mukaan velvollisuus informoida kuntalaisia jo valmisteluvaiheessa jolloin asioihin vielä voi vaikuttaa. Tätä on tehty mm. kaavoituksessa, mutta paljon enemmän pitäisi vielä tehdä ennen kuin turkulaiset ovat tyytyväisiä.

Vaikuttaminen vaalien välillä näyttää kiinnostavan ihmisiä paljon enemmän kuin itse äänestäminen, ja siihen haasteeseen on vastattava. Suurin osa informaatiosta kulkee median kautta, ja ilman monipuolista tietoa on vaikea käydä kansalaiskeskustelua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

KRL:n kanta on tässä valossa periaatteellisesta näkökulmasta vaarallinen askel taaksepäin aikaan, jolloin Turussa salailu oli vielä "normaali" käytäntö, erityisesti juuri KRL:ssä.

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen Kakolan kallioon kiinnostaa monia turkulaisia, sekä Kakola-vaihtoehdon kannattajia että vastustajia. Kyse on suuresta investoinnista ja valtavasta rakennushankkeesta, taloudellisia intressejä on runsaasti.

"Lausuntokielto" koskee vain esisuunnittelua, mutta juuri tässä vaiheessahan mahdolliset muutokset on syytä tehdä ja lisäksi kyseinen vaihe kestää kauan. Sitten kun rakentaminen alkaa on usein myöhäistä muuttaa mitään. Tiedän että lautakunnassa on ollut erilaisia käsityksiä monesta hankkeeseen liittyvistä asioista, mutta kaikesta huolimatta on minusta mahdoton ajatella, että mm. vesilaitoksen johtajaa kiellettäisiin puhumasta. Kyse on pikemminkin luottamuksen puutteesta ja se on jo vakavampi asia, mutta sitä(kään) ongelmaa ei ratkaista kielloilla.

Nykyinen KRL elää viimeisiä hetkiään eikä koko lautakunta ole enää olemassa vuodenvaihteen jälkeen. Uuden vaalikauden alussa on kaikissa hallintokunnissa syytä miettiä mm. avoimuuteen liittyviä kysymyksiä. Paluuta viime vuosisadan käytäntöön, eli KRL:n viitoittamalle tielle, ei kai kukaan toivo?
Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (vas).