Lukijoilta

Rajoitukset riittäviä,
valvontaa tehostettava

Paljon on keskustelua käyty liikenneturvallisuuden parantamisesta ja "kukkahattutäti" -työryhmä ehdotteli, että taajamissa 30 kilometrin tuntivauhdilla kulkeva auto ei tapa jalankulkijoita eikä pyöräilijöitä. Rullaluistelijat ja pyöräilijät jotka saavuttavat helposti tuon 30 nopeuden, mutta heille ei ole mitään rajoituksia.

Maanteillä hyvin säädetyt ja noudatetut rajoitukset vähentävät liikenteen häiriöitä ja vakavia onnettomuuksia - heikentämättä olennaisesti kansantaloutemme kilpailukykyä. Kaikki pyörillä liikkuvat kuljetukset kärsivät rajoituksista, aikataulut venyvät ja kustannukset lisääntyvät.

Nopeuksien kontrollointi ei ole uusi keino. Uutta olisi sen tehokas ja päättäväinen käyttö. Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvosto voisivat nyt toimia päättäväisesti ja järkevästi, eikä lähteä mukaan tähän "kukkahattutäti"-työryhmän esitykseen. Rajoitusten laskeminen ei mielestäni ratkaise tätä ongelmaa.

Liikenneturvallisuusohjelma esittää sekä nopeusrajoitusten osittaista tiukentamista että siirtymistä valvonnassa kohti nollatoleranssia, jolloin poliisi puuttuisi pieneenkin nopeusrajoituksen ylitykseen. Se on mielestäni ainoa oikea tapa, että saadaan tielläliikkujat noudattamaan nykyisin voimassa olevia rajoituksia.

Sen jälkeen kun resurssit ovat kunnossa valvomaan nykyisiä rajoituksia voidaan aloittaa keskustelut rajoitusten tiukentamisesta. Jos sille enää sitten on tarvetta.

Valvonta maksaa aina jotakin, mutta se on varmasti sen arvoista.
S. Siipola
Halikko