Lukijoilta

Hyväpalkkaisia
päteviä...

Kansanedustaja Marjukka Karttunen-Raiskio paheksuu SAK:n "punaniskoja" matalapalkkaisten naisalojen syrjimisestä.

Muistan, kuinka hän eräässä televisio-ohjelmassa puolusti kansanedustajien ylisuuria palkankorotuksia. Perusteluna hän mainitsi mm., että näin saadaan päteviä edustajia.

Kysyisin nyt, eivätkö muut matalapalkka-alalla työskentelevät ole oikeutettuja yhtä suuriin palkankorotuksiin, enkä tarkoita nyt akateemisesti koulutettuja, vaan raskasta ruumiillista työtä tekeviä (esimerkiksi siivoojat). Näin saataisiin alalle pätevää henkilökuntaa, sillä alahan kehittyy jatkuvasti, tarvitaan lisää koulutusta ja tulee uusia laitteita!
Matalapalkka-alalla työskentelevä