Lukijoilta

Kirjastolle
kiitosta

Harvoin asiakas kokee olevansa yhtä tervetullut ja toivottu vieras kuin käydessään Turun kaupunginkirjastossa. Jos kaikki julkiset laitokset palvelisivat kansalaisia yhtä hyvin, puheet byrokraattisuudesta olisivat jo ajat sitten vaienneet. Parhaat kiitokset kirjaston henkilökunnalle.
Helena Jokio
Turku