Lukijoilta

Vähemmällä rahalla enemmän
laatua ja tuottavuutta

TS/Elina Salmi<br />Ne sairaalat pärjäävät jatkossa, joilla hinta-laatusuhde on kohdallaan, nykyaikaiset hoitomenetelmät ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva henkilöstöpolitiikka, sanoo kirjoittaja.
TS/Elina Salmi
Ne sairaalat pärjäävät jatkossa, joilla hinta-laatusuhde on kohdallaan, nykyaikaiset hoitomenetelmät ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva henkilöstöpolitiikka, sanoo kirjoittaja.

Tämän rajun väitteen kuulee vieläkin aika usein erikoissairaanhoidosta puhuttaessa. Välttämättä ei muisteta, että 1990-luvun alussa remontoitiin perinpohjin terveydenhuollon rahoitus- ja lainsäädäntöperustaa. Sitä seuranneen vakavan talouslaman aikana terveydenhuoltojärjestelmämme koki hurjan turbulenssin. Toimintoja tehostamalla palvelujen taso pystyttiin joten kuten pitämään ennallaan; eräitä palvelukokonaisuuksia jopa parantamaan.

Valtio on vetäytynyt vahvasti vastuustaan myös terveydenhuollossa. Valtio maksoi 1990 terveydenhuollon menoista 35,6 prosenttia, kunnat 34,7 prosenttia, Kansaneläkelaitos 10,6 prosenttia ja kotitaloudet 15,6 prosenttia sekä muu yksityinen rahoitus 3,6 prosenttia. Tämän päivän vastaavat luvut ovat valtio 20,7, kunta 41, Kansaneläkelaitos 14,3 ja kotitaloudet 20,2 sekä muu yksityinen rahoitus 3,9.

Terveyspalvelujen suurimpia käyttäjiä ovat selkeästi ikäihmiset. Yli 75-vuotias käyttää terveyspalveluja seitsemän kertaa enemmän kuin keskivertokansalainen. Yksi prosentti väestöstä aiheuttaa puolestaan 71 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuskakusta. Tätä taustaa vastaan on helppo projisoida terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvua väestön ikääntymisestä johtuen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Entä mistä se markka säästetään, kun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto hyväksyi 34 miljoonan markan lisäpalkkapotin 12.10. kesken talousarviovuotta työrauhan solmimiseksi Tyksissä. Uudellekaupungille tämä merkitsee lisäkustannuksia 1,2 miljoonaa ja vastaavasti Laitilalle 612 000 markkaa. On siinäkin pohtimista, millä nämä lisäkulut kunnissa katetaan. Ja mitä tämä päätös merkitsee jatkossa ajatellen muiden ammattiryhmien palkkausta?

Vakka-Suomen sairaala on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tehokkain ja edullisin sairaala mitattuna somaattisen vuodeosastohoidon DRG-painokertoimilla. Näin saadaan kaikki sairaalat yhteismitallisiksi. Vakka-Suomen sairaalan päämäärä on omalla asiantuntemuksellaan auttaa lähikuntia saamaan enemmän terveysmarkallaan. Miten siihen päästään?

Keskitytään tautien hoitoon, joissa voidaan kehittyä alueen parhaaksi vaihtoehdoksi palvelujen laadun ja kustannusten kannalta. Edelleen sairaalan mottona on, että olemme lähietäisyyden ja ystävällisen ja asiantuntevan palvelumme takia vaivattomin hoitopaikka potilaille. Potilasvirtojen ohjailulla voimavarojen käyttöaste pidetään niin korkeana, että se turvaa palvelujen korkean laadun ja ammatillisen osaamisen ja toisaalta taloudellisen tehokkuuden. Leikkaustoiminta sopeutetaan kysynnän ja resurssien mukaiseksi. Synnytystoimintaa jatketaan niin kauan kuin hoidon laatu ja potilasturvallisuus voidaan taata. Selvitetään yhteistoiminta Euran, Kodisjoen ja Lapin kuntien sekä Rauman kaupungin kanssa synnytyspalveluissa viikonloppuisin.

Jos huomioi ideologiset, terveyspoliittiset ja talouselämän asettamat vaateet, niin aluesairaala on merkittävä statustekijä seutukunnalleen. Vakka-Suomen kuntien heikko taloudellinen kantokyky asettaa sairaalalle erityisvaatimuksia.

Ammattitaitoisesta henkilökunnasta on jo nyt pulaa ja ennusteen mukaan jatkossa yhä enemmän. Ne pärjäävät, joilla hinta-laatusuhde on kohdallaan, nykyaikaiset hoitomenetelmät ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva henkilöstöpolitiikka.

Vähemmällä rahalla enemmän laatua ja tuottavuutta, joka oli kirjoituksen otsikkona. Kun vielä lisätään, että tätä nykyä tulee markkinoille uusia hoitomuotoja ja uusia lääkkeitä, jotka ovat kalliita, niin miten sitten ratkaistaan otsikon mukainen yhtälö? Se, joka yhtälön ratkaisee, hänelle löytyy työpaikka kivuttomasti muualtakin kuin Nokia-konsernista.
Eero Kuisma
Sairaanhoitopiirin Vakka-Suomen osavastuualueen johtokunnan puheenjohtaja,
Hoito- ja kuntoutuslaitosten Liiton hallituksen jäsen

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy