Lukijoilta

Vammaiset Turussa
kohti köyhäinhoitoako

TS/Arto Takala<br />Turkulaisten vammaisten parempi huominen alkaa vasta kun kaupungin hallintokunnat noudattavat vammaispalvelulakia ja sen asetuksia, toteaa kirjoittaja.
TS/Arto Takala
Turkulaisten vammaisten parempi huominen alkaa vasta kun kaupungin hallintokunnat noudattavat vammaispalvelulakia ja sen asetuksia, toteaa kirjoittaja.

Turkulaisetkin valitsivat valtuustonsa ja sitä kautta muut luottamushenkilönsä. Turussa uudistetaan organisaatiota ja valitaan johtavia virkahenkilöitä. Seuraavat neljä vuotta näyttävät heidän kauttansa kuinka meillä tasoitetaan tietä turkulaisille vammaisille. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, joka on jo annettu Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 1987 ja eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetty sen 3‰:n mukaisesti, sanoo "Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää."

Mitä se on? Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan yhteistyötä vammaisen, vammaisjärjestöjen, virkahenkilöiden ja yhteisistä verovaroista päättävien kanssa. Aina ei suinkaan ole kyse rahasta, vaan myös tahdosta tehdä ja toteuttaa yhdessä asiat joustavasti kuunnellen sydämen ääntä ja käyttäen ns. talonpoikaisjärkeä.

Yhä useammin myös Turussa vammainen joutuu eriarvoiseen asemaan suhteessa toiseen vammaiseen ja peräämään oikeuksiaan valitusten ja jopa oikeuden päätösten kautta. Kaikkien päättäjien esityksistä ja päätöksistä ensisijaisesti riippuu, miten vammaisille tarkoitetut lait ja asetukset toteutuvat myös meillä Suomen Turussa. Vammaisten asioihin tulisi saada kestävän kehityksen linja, jotta asiakkaan pompottelu loppuisi ja löytyisi oikeudenmukaisuus myös esimerkiksi vammaisuuden määrittelyssä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yhä useammin vaikeavammainen tai pitkäaikaissairas asuu avohoidossa omaisten tai muun henkilön avun turvin kotonaan. Kun vakituinen hoidosta vastaava henkilö sairastuu, väsyy hetkellisesti tai on muuten loman tarpeessa, ei sijaishoitoa ole saatavissa.

Vammaisten kohdalla päätöksiä vieläkin tehdään vain vuositasolla ja perustuen paljolti "mututietoon". Vammaiskartoitus ja ainakin kaikille vammaisille tehtävä lakiin perustuva henkilökohtainen palvelusuunnitelma uupuvat Turussa. Niinkin yksinkertainen, mutta tärkeä paikka, kuin mitä on yleinen wc-tila, niin liikuntaesteetön sellainen puuttuu Turun keskustasta. Uudisrakentamisessa, vanhan korjaamisessa ja katuverkoston toteuttamisessa kaikki liikuntaesteiset pääsääntöisesti unohdetaan.

Tiedon, taidon, ja tekniikan hyödyntäminen sekä vammaisten asiantuntemusta hyväksikäyttäen pitkällä aikavälillä säästäisimme paljon niitä yhteisiä ja rajallisia verovaroja.

Turkulaisten vammaisten ja myös vaikeavammaisten parempi huominen alkaa vasta sitten, kun kaikki Turun kaupungin hallintokunnat noudattavat vammaispalvelulakia ja sen asetuksia.

Turussa toimii lukuisia vammaisjärjestöjä, Turun Seudun Vammaisjärjestöjen Neuvottelukunta, Turun kaupungin asettama vammaisneuvosto ja seurakuntien yhteinen vammaistyöryhmä. Näiden elinten työskentelyä tulisi lisääntyvässä määrin koordinoida eli sovittaa yhteen. Täyden osallistumisen ja tasa-arvon vammaiset saavuttavat Turussa silloin, kun hyväksytään vammaiset yksilöinä. Ei kaikille vammautuneille jotain vähän, vaan jokaiselle tarpeensa mukaan, mikä mahdollistaa laadukkaan ja tasavertaisen elämän Turussa turkulaisten joukossa.

Vamma on ihmisellä vaikeusasteesta riippumatta yksi ominaisuus. Jokainen vammainen on yksilöllinen ja ainutkertainen ihminen, jota tulee kohdella ihmisenä, ei kohteena!
Risto Hellman
turkulainen vaikeavammainen,
kaupunginvaltuutettu vuodet 1989-1992