Lukijoilta

Turun seutu jätevesiyhteistyöhön

TS/Jane Iltanen<br />Turun jätevedenpuhdistamolle haetaan uutta paikkaa. Mutta kirjoittajan mukaan yksi korvaava mahdollisuus voisi löytyä yhteistyöstä Raision kanssa.
TS/Jane Iltanen
Turun jätevedenpuhdistamolle haetaan uutta paikkaa. Mutta kirjoittajan mukaan yksi korvaava mahdollisuus voisi löytyä yhteistyöstä Raision kanssa.

Turun kaupunginvaltuustoon suurella äänimäärällä valittu Pertti Paasio on väläytellyt julkisuuteen, että Kakolaan rakennettava mammuttipuhdistamo ei ehkä olisikaan kovin järkevä vaihtoehto. Niin ovat muutkin alkaneet mietiskellä. Asian tiimoilta ollaan oltu kuitenkin melko rauhallisesti ja hiljaa, kun on odoteltu vain Turun kaupungin suurta avausta hankkeen käynnistäjänä.

Raision ja Turun viemärilaitosten välille voitaisiin rakentaa Turun läntisten alueitten jätevesiä varten keräilyputkistot ja pumppaukset. Sieltä voitaisiin johtaa Raisioon puhdistettavaksi helposti 8 000 kuutiota vuorokaudessa jätevesiä. Raision puhdistamoa voidaan laajentaa neljännellä linjalla. Tämä lisälinja mahtuu nykyiselle puhdistamon tontille kallion sisään. Viideskin linja sinne mahtuu, jos se toteutetaan osittain avolouhoksena ja katetaan. Vähän jouduttaisiin ehkä menemään telakka-alueen tontille, mutta se ei telakkatoimintaan mitenkään vaikuttaisi. Raisioon olisi mahdollista rakentaa viisilinjainen puhdistamo ja linjat saadaan vielä lähes kokonaan sijoitettua kallion sisälle. Silloin voitaisiin Turun jätevesiä puhdistaa Raisioon laajennettavassa puhdistamossa yli 20 000 kuutiota/vrk.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Raision puhdistamossa käsitellään nyt Naantalin, Maskun, Nousiaisten ja Raision jätevedet. Mynämäen, Lemun, Askaisten, Mietoisten, Ruskon ja Vahdon jätevedet voitaisiin myös puhdistaa kaikki Raision saneeratussa jätevesipuhdistamossa. Ruskon ja Vahdon jätevedet jäisivät myös silloin pois Turun puhdistamolta.

Raisiossa saataisiin, jos vain halutaan puhdistettua myös Turun läntisten alueitten jätevesiä 25 000 kuutiota/vrk:ssa. Sen lisäksi Ruskon ja Vahdon jätevedet jotka menisivät Turkuun puhdistettaviksi, jos Kakolan kalliopuhdistamo rakennetaan.

Järkevästi ja nykytekniikka hyödyksi käyttäen Raisiossa on mahdollista puhdistaa ainakin 160 000 asukkaan jätevedet. Tämäkin jätevesiyhteistyömuoto voisi toimia yhtiöpohjalla, kuten Turkukin kaavailee Kakolan kallioon rakennettavan mammuttipuhdistamon toimivan. Tällainen yhteistyömalli ja ratkaisu ei ole mikään uusi. Se on ollut esillä jo vuonna 1995 valmistuneessa Turun vesi- ja ympäristöpiirin selvityksessä ja suunnitelmat ovat olleet myös kaikissa kunnissa lausunnolla. Kannattaisi varmaan palauttaa mieliin, että aikaisemminkin ja ennen Kakolaa ovat nämä Turun seudun jätevesiasiat olleet esillä!
Rauno Rantanen,
yhdyskuntateknikko,
Raision jätevesipuhdistamon
vastuunalainen hoitaja