Lukijoilta

Nyt ohitukset sujuvat

Haluan kiittää Turun tiepiiriä Lieto-Aura tieosuuden parannuksista ja Matti Vehviläistä asiantuntevasta vastauksesta "Työmatkalaiselle"(TS 8.11.). On rohkaisevaa huomata, että tiehankkeista vastaavat osaavat ajatella käyttäjien etuja paremmin kuin jotkut käyttäjät.

Koska Vehviläinen ei ottanut kantaa nimimerkin näkemyksiin tiellä esiintyvästä ajokäyttäytymisestä, täydennän hänen vastaustaan siltä osin.

Ajan samaa työmatkaa kuin nimimerkki ja totesin tyytyväisenä, että ihmiset omaksuivat heti tavan ajaa tien oikeassa reunassa. Toistaiseksi en ole tavannut ainuttakaan ohitettavaa, joka olisi merkittävästi haitannut sujuvaa ohitusta. Olisikohan tyytyväisyys parannuksiin saanut useimmissa aikaan myönteisen asenteen ja sitä kautta halun järkevään ajokäyttäytymiseen? Kun vielä raskaan liikenteen kurasumussa ajaminen on vähentynyt oleellisesti, voidaan vain olla tyytyväisiä tiepiirin aikaansaannoksiin.
Tuomas Valve