Lukijoilta

Kirjoittajavieras Ruth Hasan:
Parempaa palvelua
ikäihmisille

Turkuun on vihdoin eräänä viimeisimmistä suurista kaupungeista virallisesti päätetty perustaa vanhusneuvosto. Olisin toivonut, että se olisi aloittanut toimintansa jo syksyn 2000 alussa, olihan asia pantu vireille jo 1998 marraskuussa, mutta se tuntuu tulevan vasta vaalihuuman ja valitettavasti myöskin vasta ensi vuoden budjettikäsittelyn jälkeen.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Vanhusneuvoston, joka koostuu 5 eläkeläisjärjestön edustajasta ja 5 luottamushenkilöstä ja näiden henkilökohtaisista varajäsenistä, on tarkoituksena miettiä, mitkä ovat ikäihmisten tarpeet ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Nykyisessä järjestelmässämmehän ikäihmisten viisaus eli elämänkokemus jää melko tyystiin hyödyntämättä. Siksi on luonnollisesti tärkeätä, että viisi suurta eläkeläisjärjestöä samoin kuin luottamuselimet valitsevat huolella edustajansa.

Tällä hetkellä päätetään esimerkiksi siitä, keskitetäänkö terveyskeskuspalvelut yhä enemmän kauempana asukkaista sijaitseviin suurterveyskeskuksiin, vai yritetäänkö viedä palvelut ihmisiä lähelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Olen ikäihmisten pyynnöstä tehnyt aloitteen siitä, että esimerkiksi Mullintien ja Runosmäen, mutta myös muilla alueilla olevissa terveyskeskuksissa ryhdyttäisiin jälleen ottamaan veri- ja virtsakokeita, jotta iäkkäät, vammaiset tai pienten lasten kanssa liikkuvien ei tarvitsisi hakeutua keskikaupungilla sijaitsevaan terveyskeskukseen.

Luulisihan nykyoloissa olevan kaikin puolin tarkoituksenmukaisempaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti ajatellen, että näytteet kuljetettaisiin sen asemesta, että nyt ihmiset joutuvat kulkemaan.

Toinen aloitteeni koskee mammografia-testiä, jossa 71 ja 73 -vuotiailta veloitettiin tänä vuonna 240 mk ja muilta joko 100 mk tai 0 mk. Mammografiaseulantatutkimusta ei ole edes suunniteltu ensi vuonna tehtävän yli 68-vuotiaille. Oma-aloitteisesti mentäessä kustannukseksi jää Kela-vähennyksen jälkeen 342 mk.

Koska varoja kaupungilla on aina niukasti, vanhusneuvoston tehtävänä tulee mielestäni olla asettaa tärkeysjärjestykseen asiat, joita luonnollisesti on paljon enemmän kuin yllämainitut ja mahdollisesti kiireellisempiäkin.

Huonokuntoisten vanhusten koti- ja laitoshoidon tarkastelu sekä mahdollisten parannusehdotusten tekeminen, jotka eivät välttämättä edes lisää kustannuksia on melkoinen kyntämätön sarka samoin kuin erilaisen virkistystoiminnan ideoiminen.

Tekeväthän eläkeläisjärjestöt jo tällä hetkellä tätä työtä vapaaehtoisvoimin erittäin ansiokkaasti, joten heillä riittää kokemusta.
Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu (sd).