Lukijoilta

Nuoret ymmärtävät huumetestejä

Monilla nuorilla on hyvin selkeä näkemys siitä, miten tulisi toimia huumeongelman leviämisen ehkäisemiseksi. Hallitus, oikeustoimi, opetushallinto, lääkärit ym. asiantuntijat sitä vastoin jahkailevat. Tuntuu siltä, että keskeiseksi ongelmaksi koettaisiin se, ettei loukattaisi testattujen yksityisyyttä. Kuka tekee puhalluskokeet maantiellä tai urheilujen doping-testaukset kyseenalaiseksi vedoten yksityisyyteen? Valitettavasti huumeiden käytön ehkäisystä on tullut toissijainen asia huumekeskustelussa.

Nuoret itse ovat sitä mieltä, että huumetestit kouluissa ovat loistava ase huumesodassa. Perusteet huumetestien vastustukseen ovat naurettavia. Testejä pidetään kalliina ja menetelmissä on puutteita. Kuitenkin vaikka ns. liuskatesteissä on heikkouksia, voidaan positiiviset tulokset varmistaa laboratoriotesteillä. Lisäksi eihän testituloksia tarvitse antaa kuin ammattiauttajien ja vanhempien tietoon. Hehän voivat vielä ajoissa auttaa. Jos yksikin nuori pelastetaan testauksilla, testaus ei ole kallista. Lastensuojelulakien säädöksien pitäisi aina mennä yksityisyyden suojan edelle. Yksityisyyden suojaan vedoten huumausaineiden on annettu levitä maassamme ennätysvauhtia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kouluissa tehdyissä tiedusteluissa yli 98 prosenttia oppilaista hyväksyi pakolliset huumetestit. Oppilaat olivat varmoja siitä, että testit olisivat paras tapa tarttua huumeongelmaan. Muutamissa kouluissa vastoin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen määräyksiä testauksia on käytetty erittäin tuloksellisesti huumeongelman hoitoon.

Samassa kyselyssä oppilailta tiedusteltiin, mikä olisi paras tapa vähentää koululaisten tupakointia. Yksimieliseksi vastaukseksi saatiin riittävän suuri sakkorangaistus. Nythän tämäkin olisi mahdollista, jos korttelipoliisit saataisiin yhteistoimintaan koulun kanssa. Jotkut koulut ovat käyttäneet myös sakotusta tuloksellisesti.

Myös nuorten liialliseen alkoholin käyttöön tulisi puuttua sanktioilla. Kuntien tekemiä alkoholin käyttöön liittyviä kieltoja ei ole valvottu, joten monet kiellot ovat jo syntyessään olleet vailla merkitystä. Poliisin jämäköitymistä tarvittaisiin. Lisäksi poliisi tarvitsee lisää resursseja päihdetyöhön.

Sisäministeri Ville Itälän huumeiden käyttöön ja testauksiin liittyvän lakiehdotuksen odotamme saapuvan pian eduskuntaan. Sillä selkiytettäisiin nykyistä tilannetta. Myös nuorten alkoholin käyttöön ja tupakointiin liittyviä rajoituksia tulisi lailla entisestään tiukentaa: ovathan ne monilla portti huumeiden käyttöön.

Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä nuorten huumeiden, alkoholin ja tupakoinnin vähentämiseksi odotamme paljon myös eduskunnassa parhaillaan käsiteltävältä uudelta peruskoulun oppiaineelta, terveystiedolta. Nyt tarvitaan erittäin nopeasti laaja-alaista terveyssivistystä koko kansalle.

Selvien rajojen asettaminen ja niiden rikkomisesta annettavat rangaistukset ovat sitä välittämistä, jota lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempien ja muiden läheisten rakkauden lisäksi.
Pertti Helin
liikunnan lehtori, dosentti
Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry:n puheenjohtaja