Lukijoilta

Kupittaan unikuvat

TS:ssä keskiviikkona 1.11. olleen kirjoittajavieraan Ilkka Norrin kirjoitus "Kupittaan elämykset" sisälsi epämääräistä tietoa Turku TouRingin vetämästä Elämysten Maa -hankkeesta. Tyydyn oikaisemaan ne suurimmat virheellisyydet, jotka kirjoituksessa liitetään Elämysten Maa -hankkeeseen:

Tyhjilleen jääneellä Turun vientiteurastamon talolla ja Elämysten Maa -hankkeella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Elämysten Maa -hankkeen toimenpiteet kohdistuvat vain ja ainoastaan kyseisellä alueella Kupittaanpuiston osalle.

Kupittaan alueelle investoivat rakennusliikkeet ovat minunkin tietääkseni perustaneet rakennusyhteenliittymän, mutta kyseinen rakennusyhteenliittymä (edelleenkin tietojeni mukaan) ei toteuta teurastamon tilalle mitään elämyspuistoa, jollei kirjoittaja sarkastisesti vertaa alueelle toteutuvan rakennusmassan joukossa tulevaisuudessa liikkumista elämykseksi.

Miksi lehtori Norri sekoittaa samassa kappaleessa hänen sanojensa mukaan nykyisen puiston ympärille tehtävät 1,5 miljardin mk:n investoinnit ja Kupittaanpuiston toiminnallisuuden parantamiseksi tehdyn hankesuunnitelman ikäänkuin kyseessä olisi yksi ja sama asia?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Olen Ilkka Norrin kanssa täysin samaa mieltä, että Kupittaan puiston tulevaisuutta ei voi suunnitella ilman, että suunnitelmassa otetaan kantaa puiston käyttöön liittyviin pysäköinti- ja liikenne järjestelyihin. Siksi Elämysten Maan hankesuunnitelmassa v. 2000-2003 on mm. seuraava lause: "Puistoon autolla saapuvien käyttäjien opastus sisääntuloväyliltä ja keskustan osalta suunnitellaan jo kesää 2001 varten niin, että Kupittaanpuisto-opasteet ohjaavat autoilijat Hippoksentien kautta August Blombergin -aukiolle (jalkapallostadionin pysäköintialue), joka toimii autoilijoiden pysäköintialueena". Elämysten Maan hankesuunnitelmassa ei ole voitu eikä pystytty ottamaan kantaa koko Kupittaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Se jääköön seuraavan puolen vuoden sisällä alueen yleiskaavaa valmisteleville alan ammattilaisille.

Seikkailupuiston toimintaa ( kuten koko Kupittaanpuiston) kehitetään hankesuunnitelmassa niin, että alueen turvallisuus ja sitä kautta mm. perheiden viihtyvyys puistossa paranee eikä heikkene, kuten Norri kirjoituksessaan antaa ymmärtää.

Ymmärrän Ilkka Norrin huolen koko Kupittaan alueen kehittymisen hallittavuudesta ja suunnitelmallisuudesta. En kuitenkaan millään muotoa voi hyväksyä sitä, että hän joko tietämättömyyttään tai tarkoitushakuisesti liittää kaikki kirjoituksessaan ilmenevät ongelmat tavalla tai toisella Elämysten Maa -hankkeeseen. Mikäli kysymys on tietämättömyydestä olen valmis palvelemaan häntä ja muita tiedonjanoisia niin, että vastaavilta väärinkäsityksiltä jatkossa vältyttäisiin.

Yksi kohta kirjoituksessa on kuitenkin juuri niin kuin pitääkin. Kupittaanpuistosta on tulossa kaikkien turkulaisten olohuone. Suomen vanhin kaupunkipuisto nousee tulevina vuosina sille kuuluvaan arvoonsa.
Jouni Kankaanpää
projektipäällikkö
Elämysten Maa -hanke