Lukijoilta

Tosiasioita maakaasusta

Jukka Sonkkila toi 27.10.2000 allekirjoittaneelle osoitetussa kirjoituksessa esille maakaasun ja puupohjaisten polttoaineiden hintaepäilynsä.

On selvää, että kuluttajat maksavat käyttämänsä energian, mutta voiko joku todella olla sitä mieltä, että Turun ulkopuolelle rakennettava voimala myisi turkulaisille kuluttajille energiaa hinnalla, missä rakennuskustannukset eivät olisi korkojen kanssa mukana. Mihin tällainen mielikuva voisi perustua?

Turun ulkopuolinen yhtiö edellyttää omille sijoituksilleen edellisten lisäksi vielä liikevoiton. Se veisi turkulaisten kuluttajien kukkarosta nekin markat pois Turusta.

Turussa kaupunki omistaa Turku Energian kokonaan ja sen tuotto käytetään turkulaisten hyväksi. Yhteisöverolain uudistuksen myötä myös yhteisöverot tulevat voimalan sijoituskuntaan. Turkuun rakennettava voimala toisi tänne uusia pysyviä työpaikkoja ja niistä myös verotuloja.

Maakaasun hinta on julkinen asia. Sen voitte tarkistaa esim. Gasum Oy:n hinnoittelujärjestelmätiedotteesta M98. Maakaasu on jo tällä hetkellä halvempaa kuin raskas polttoöljy. Taloudellisesta kilpailukyvystä jotakin kertoo myös se, että maakaasu on innolla otettu käyttöön Kymenlaaksossa, Helsingin seudulla ja Tampereella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Typpikertomuksianne en ymmärrä lainkaan. Maakaasun typpipitoisuus on niin pieni, että se ei voi olla mainitsemanne "typpiraaka-aine". Ammoniakin valmistuksessa tarvitaan kyllä runsaasti lämpöenergiaa, typpeä ja vetyä. Typpi otetaan nesteytetystä ilmasta jakotislauksella. Lämmön ja vedyn tuottamiseen voidaan käyttää maakaasua. Vedynkään valmistuksessa maakaasu ei kuitenkaan voi olla kynnyskysymys, koska Kemiran tehtaat Oulussa ovat vuosikymmeniä valmistaneet ammoniakkia ilman maakaasua.

Iloitsen todella Turku Energian ratkaisusta rakentaa oma puupohjaisia polttoaineita käyttävä lämpövoimalaitos Turkuun, koska puu on kestävän kehityksen mukainen polttoaine. Jukka Sonkkilan huolehtimasta MTK:sta ja sen osuudesta hakkuujätteen kauppaan en tiedä mitään. Olen olettanut, että ostaja on maksanut tuottajalle hinnan, jolla se voisi viedä kaupan kohteen puut metsästä vaikka oksineen. Metsän uudistamistyölle luulisin olevan jopa hyötyä metsäpohjan puhdistamisesta, kunhan tuhkaan jäävät metallioksidit palautetaan takaisin metsäluontoon.
Pentti Kosonen
kaupunginvaltuutettu (kesk)
Turku