Lukijoilta

Porin Ässien ja
FC Jazzin tutkinnasta

Turun Sanomat julkaisi lauantaina 28.10. 2000 toimittaja Kari Vainion artikkelin Ässien tutkinta siirtyi Turkuun. Artikkelin johdosta pyydän saada selvittää tutkintaan liittyviä seikkoja ja oikaista kirjoituksessa esiintyviä suoranaisia virheitä.

Porin poliisilaitoksen talousrikosryhmällä on tutkittavana Porin Ässien ja FC Jazzin talousrikosepäilyihin liittyvät ilmoitukset. Kysymyksessä on kaksi laajaa talousrikosasiaa, joita hoidetaan verottajan, poliisin ja ulosoton viranomaisyhteistyönä. Kukin viranomaistaho irrottaa jutun tutkintaan ne voimavarat, jotka se harkitsee tarkoituksenmukaiseksi ja jotka sillä ylipäätään on mahdollista irrottaa. Niin tässäkin tapauksessa.

Poliisi on suorittanut kumpaankin juttuun liittyviä esitutkintatoimenpiteitä. FC Jazzin osalta verotarkastus on valmistunut, jonka jälkeen poliisi suorittaa tarkastuksen edellyttämät ja esitutkinnan loppuun saattamiseksi tarvittavat kuulustelut ja muut tutkintatoimenpiteet.

Ässien tutkinnan osalta odotetaan verotarkastuksen valmistumista. Esitutkinta ei voi edetä ennen kuin poliisilla on käytössään verotarkastuskertomus, joka on perustana tutkinnalle. Tutkinnanjohtaja ei voi asiaa nopeuttaa. Verottajakin hoitaa yhteiskunnan sille määräämiä tehtäviä täsmälleen niillä voimavaroilla, jotka sillä on käytettävissä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Allekirjoittanut on lokakuun alusta määrätty hoitamaan talousrikosryhmän tutkittavana olevien juttujen tutkinnanjohtajan tehtävät, koska aiemmin tehtävässä ollut komisario oli syksyllä joutunut sairaslomalle. Muita tutkinnanjohtajia koskevia muutoksia ei allekirjoittaneen tiedossa ole. Sen sijaan Porin kihlakunnan poliisilaitoksessa on toimiva sijaisuusjärjestelmä niissä tapauksissa, joissa päällystöön kuuluva on estyneenä hoitamasta tehtäviään esimerkiksi vapaapäivien, koulutuksen tai sairauden takia.

Toimittaja Kari Vainion artikkelissa vilisee yllättävän paljon virheitä. Miten noin lyhyeen juttuun mahtuukin niitä niin paljon! Voiko toimittaja kirjoittaa lehteen mitä sylki suuhun tuo. Mikä on toimittajan moraalinen vastuu tarkastaa kirjoittamansa jutun taustat?

Allekirjoittaneella eikä kenelläkään muullakaan Porin poliisilaitoksessa ole tietoa siitä, että jutun tutkinta on siirretty Turkuun kuten artikkelissa väitetään, vaan kummankin edellä mainitun jutun tutkintaa hoitaa Porin talousrikosryhmä, jolla toimittaja Vainion epäilyistä huolimatta on riittävä osaaminen ja kyky hoitaa näidenkin juttujen tutkinta. Esitutkinnassa ei ole tarkoitus pyytää Turusta virka-apua, vaan asia hoidetaan omin voimin. Tutkinnanjohtajavaihdosten osalta viittaan edellä aiemmin lausumaani.

Valtionsyyttäjä on sen sijaan määrännyt talousrikosasioihin perehtyneen turkulaisen syyttäjän hoitamaan asioita koskevat syyttäjäntehtävät.
Pauli Kuusiranta
rikoskomisario
Porin kihlakunnan poliisilaitos