Lukijoilta

Polttakaa Turun
haiseva liete

Topinojalla haisee, koska hapetonta mädätystä ei ole rakennettu eikä aerobinen raakalietteen kompostointi toimi hajuttomasti edes paperilla.

Kemiallisen ympäristötieteen dosentti Göran Petterson Chalmers'in teknillisessa korkeakoulussa (Göteborg) on vuosia tutkinut puhdistamolietteen polttamista mm. liejupetikattilassa, ja todennut että prosessi on mitä erinoimaisin keino hävittää inhottava töhkä jonka "hyötykäyttö" löytyy vain vihreissä mielikuvissa.

Koska ko. tutkimuslaitos toimii EU:n asiantuntijaelimenä, on mahdollista että puhdistamolietteen poltto tulee yleistymään Euroopassa. Menetelmä on hajuton ja ympäristöystävällinen, ja 35 % kuiva-ainetta sisältävä liete tuottaa kaupan päälle hieman energiaakin mikä laskee kokonaiskustannuksia.

Samassa kattilassa voidaan tuhota muutakin palavaa jätettä sekä kotitalouksien ja ravintoloiden biojätettä. Tukipolttoaineena voidaan tarvittaessa käyttää hieman haketta.

Nopea investointipäätös olisi Turussa tärkeä, muuten rotatkin pakenevat tästä löyhkäävästä kaupungista.
Jarl Ahlbeck
ympäristötekniikan dosentti