Lukijoilta

Painopiste metsäteiden
kunnostukseen

Lounais-Suomen metsäkeskuksen metsänparannuspäällikkö Timo Silver arvosteli (TS 22.10.) Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) metsätietutkimusta. Hän väitti, että Etelä-Suomen metsien korkea tiemäärä johtuu siitä, että Metla on laskenut teiksi mm. pururadat ja tiet, joista maastossa ei löydy edes uraa.

Silverin väite ei pidä paikkaansa; se on hänelle kerrottu aikaisemminkin. Yhtä mieltä sen sijaan olemme siitä, että nimenomaan tiestön perusparannukseen ja kunnostukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän. Tällöin joudutaan kuitenkin harkitsemaan, ohjataanko resurssit nykyisen tieverkon ylläpitämiseen vaiko uusien teiden rakentamiseen.

Ympäristökeskus on ehdottanut metsäkeskukselle yhteistyötä. Se haluaisi tehdä metsätalouden ja metsäluonnon yhteensovittavan yleissuunnitelman metsäteistä paikkatietojärjestelmän avulla. Tämä on mielestämme harkinnan arvoinen ehdotus, joka voisi toteutuessaan vähentää sektoriajattelua ja edistää kokonaisuuden kannalta parhaan ratkaisun saavuttamista.
Esa-Jussi Viitala
Esa Uotila
Metsäntutkimuslaitos