Lukijoilta

Nuorisotalo kouluna

Lapseni käy Turussa koulua Teräsrautelan nuorisotalossa. Se on Vuorelan erityiskoulun seitsemäs hajasijoitettu toimipiste. Suurin osa lapsista on autistisesti käyttäytyviä. Pienissä ahtaissa kerhohuoneissa työskentelee keskimäärin viisi lasta ja viisi aikuista. Lapset ovat iältään 6-vuotiaista yläasteikäisiin 12-14 -vuotiaisiin. Oppilasaines koostuu rauhallisista hyvin käyttäytyvistä vaikeisiin ja levottomiin lapsiin. Tällaisessa ahtaudessa ei ole tietoakaan työrauhasta, sen enempää oppilaille kuin henkilökunnallekaan.

Lapsilla vain ei ole valinnanvaraa, mutta työntekijät voivat valita; erityisopettajista on pulaa ja varsinkin tällaisista erityisosaajista.

Samoissa nuorisotalon tiloissa pidetään päivisin lähialueen koululaisille iltapäiväkerhoa. Myös eläkeläiset käyttävät paikkaa harrastustilana.

Jos edes kaikki talon tilat olisivat päivisin koulun käytössä, niin voitaisiin jakaa luokkia ryhmiin ja taata hetkellistä työskentelyrauhaa.

Toivon ja haluan, että jokainen opetustoimessa päättävä virkamies ja poliittinen päättäjä käy tutustumassa tähän kouluksi muutettuun paikkaan koulupäivän aikana.

Oikeus oppimiseen asiallisissa tiloissa pitää olla jokaisella lapsella, on hän sitten ns. tavallinen lapsi tai jotenkin erilainen - vammainen.
Koulu ilman koulupihaa...