Lukijoilta

Turun terveyspalvelut kohentuneet
selvästi viime vuosina

TS/Tuula Heinilä<br />Nykyisen terveyslautakunnan aikana on kirjoittajan mukaan tapahtunut Turussa merkittävää terveyspalvelujen kehittymistä.
TS/Tuula Heinilä
Nykyisen terveyslautakunnan aikana on kirjoittajan mukaan tapahtunut Turussa merkittävää terveyspalvelujen kehittymistä.

Kuntalainen Anja Eerikäinen suomii yleisönosastokirjoituksessaan (TS 13.10.) terveyslautakuntaa useista asioista ja mielestäni täysin kohtuuttomasti. Nykyisen terveyslautakunnan aikana eli noin neljän vuoden ajanjaksolla on tapahtunut paljon myönteistä Turun terveystoimessa.

- Uusi kirurginen sairaala on otettu käyttöön vuonna 1998 ja kirurgista henkilökuntaa on lisätty.

- Väestövastuun myötä terveysasemin jonot ovat pääsääntöisesti hävinneet. Selvityksen mukaan Turussa on todellinen omalääkärijärjestelmä verrattuna useaan muuhun paikkakuntaan.

- Huumehoidon osalta on käynnistynyt erillinen huumepoliklinikka ja huumeosasto sekä huumeen käyttäjille terveysneuvontapiste.

- Erityisesti lasten ja nuorten psykiatrisia avopalveluja on lisätty samoin on lisätty resursseja lastenneuvolta- ja kouluterveydenhuollon toimintaan.

- Kasvavaan vanhustenhuollon tarpeeseen on pystytty vastaamaan ja hoitopaikat ovat riittäneet kaikille niitä tarvitseville.

- Kaiken kaikkiaan terveystoimen palveluiden tuotantoluvut ovat kaikilta osin lisääntyneet.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Laboratorio- ja röntgentoiminnan yhdistäminen sairaanhoitopiirin kanssa on toteutunut.

Toisaalta myös tärkeitä saneeraus- ja investointihankkeita on toteutunut viimeisen neljän vuoden aikana.

- Hoivaosastojen tilojen saneerauksia.

- Kattavan tietojärjestelmän käyttöönottoa perusterveydenhuoltoon, joka parantaa hoidon laatua ja tiedon saatavuutta silloin kun tietoon on tarve.

- Runosmäen terveysaseman tilojen saneeraus.

- Vanhan kirurgisen sairaalan saneeraus päättyy tämän vuoden lopussa ja sairaala otetaan käyttöön vuonna 2001.

Hieman pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on terveystoimessa saneerattu mielenterveyskeskuksen kaikki yksiköt sekä rakennettu hoivasairaanhoidon hoitopaikat, Kurjenmäkikodit sekä saneerattu vanha infektiotautien sairaala sekin pääosin hoivapaikoiksi.

Jokaiselle vuodelle on mahtunut merkittävää saneeraamista ja investointeja. On kuitenkin totta, että sisätautisairaalan korjauksen aika on lähellä ja sitä varten on jo käynnistetty suunnittelu. Toisaalta Kurjenmäen vanhan sairaalan korvaamisesta uudisrakennuksella on lautakunnan periaatepäätökset, mutta hanke ei ole vielä toteutunut. Molemmat hankkeet tulevat olemaan seuraavina vuosina esillä kaupungin päättävissä elimissä.

Sisätautisairaalan hoidon laatua on parannettu toiminnallisin järjestelyin mm. vähentämällä sairaansijojen lukumäärää, mikä samalla merkitsee henkilökunnan määrän lisäystä/potilas.

Toiminnallisesti ongelmakohtana on ortopedian eli luukirurgian jonotilanteet ja siihenkin lautakunta on hakenut ratkaisuvaihtoehtoja, joita toteutetaan parasta aikaa. Lisäksi koko erikoissairaanhoidon järjestämisestä Turun alueella on tulossa käsittelyyn ns. viisikkokuntaselvitys, jonka pohjalta erikoissairaanhoidon palvelun laadussa tapahtuu entisestään parantumista.

Kuten edellä olevasta selvityksestä käy ilmi myös nykyisen terveyslautakunnan aikana on tapahtunut merkittävää terveyspalvelujen kehittymistä. Siltä osin Anja Eerikäisen väitteeltä häviää pohja. On kuitenkin todettava, että hän on aivan oikeassa siinä, että sisätautisairaalan saneeraus tulee käynnistää lähivuosina. Sisätautisairaala rakennuksena ei enää ole sitä mihin me kauniissa kaupungissamme olemme tottuneet. Rohkenen kuitenkin toivoa, että hyvä ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ja turkulaiset potilaat hyväksyvät vielä jonkin aikaa käytössä kuluneen sisätautisairaalamme.
Eero Vaissi
vs. virastopäällikkö

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy