Lukijoilta

Perusteetonta leimaamista

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö sivuuttaa kuntien talouden eriarvoistumisen ongelmat ja mm. tarveydenhuollon ja vanhusten hoidon ongelmat kovin kevyesti kirjoituksessaan (TS 11.10.). Hän leimaa mitenkään perustelematta keskustan talouspolitiikan velkaannuttavan valtion taloutta. Tämä on väärää ja tahallista leimaamista.

Ensinnäkin kuntien osalta voi todeta, että vuosina 1995 - 1998 kuntien verotulot ja valtionosuudet eivät kasvaneet ollenkaan kun samanaikisesti valtion verotulot kasvoivat 41 miljardia markkaa. Lamavuosista kansantalouden kasvu on ollut 150 miljardia markkaa.

Keskusta on joka vuosi eduskunnassa omassa talousarviolinjauksessaan osoittanut rahoituskohteet maltillisille menonlisäyksille. Mitään isoa aukkoa ei ole ollut hallituksen esittämään. Olemme lisäksi esittäneet sellaisia toimia työllisyyden ja yrittäjyyden hyväksi, jotka olisivat tuoneet valtiollekin säästöjä ja tuloja. Vaihtoehdoissamme emme ole velkaanuttamassa valtiolta tulevinakaan kasvun vuosina.

Nyt olemme nostaneet erille kuntien talouden erilaistumisen. Varsinais-Suomessa oli viime vuonna peräti 19 negatiivisen vuosikatteen kuntia! Näin ei voi jatkua peruspalvelujen vaarantumatta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nyt eduskuntaryhmän asettama selvitysmies Hannes Manninen esitti lisähenkikökunnan palkkaamista terveydenhuoltoon lähivuosina. Tämä on välttämätöntä tilanteessa, jossa selvitysten mukaan vahukset kärsivät
aliravitsemuksesta vanhainkodissa ja ihmiset uupuvat työpaikoilla.

Keskeisten ministereiden ei kannattaisi ohittaa ongelmia muita leimaamalla. Valtiolla on oma vastuunsa peruspalvelujen tuottamisesta.

Tämä vaatii valtion lisärahoitusta, mutta se on kyllä hoidettavissa järkevien talousarviokehysten sisällä.

Valtiolla yhdessä kuntien kanssa on nyt mahdollisuus korjata pahimpia epäkohtia yhteiskunnassa. Tästä pitää nyt keskustella.
Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)