Lukijoilta

Lähihoitajien palkkojen
alennus Turussa

Sosiaali- ja terveydenhuolto on viime aikoina puhututtanut paljon. Työ on raskasta fyysisesti ja henkisesti. Hoitajapula uhkaa! Suuret ikäluokat jäävät pian eläkkeelle. Nuoret vastavalmistuneet hyvin koulutetut hoitajat vaihtavat alaa tai lähtevät ulkomaille. Syynä ovat mm. pieni palkkaus tai työn tarjoaminen nk. pätkätyönä. Kyllähän meidän hyvinkoulutetut hoitajamme otetaan ilolla muualla vastaan.

Mitä sitten tehdään kun meillä on todellinen hoitajapula, joka on kohta käsissämme, jos yleisesti siirrytään Turun käytäntöön lähinnä sosiaalipuolella, jossa valmistuneille lähihoitajille maksetaan nk. sisääntulopalkka, joka on seitsemän prosenttia pienempi kuin alarajapalkka!

Tämä toki on virkaehtosopimuksessa, mutta kuntia ei velvoiteta sitä käyttämään. SuPerin liittohallituksen jäsenenä olen tiedustellut käytäntöjä muualla Suomessa, yleisesti ottaen sisääntuloalennus ei ole käytössä. Miksi kaikkein pienipalkkaisimmat joutuvat kärsimään?

Varmasti nämä lähihoitajat tekevät yhtä arvokasta ja raskasta työtä kuin muutkin, ja lisäksi heillä on viimeisin tieto koulusta, josta usein on hyötyä koko työyhteisölle.
Marja Nieminen
SuPerin liittohallituksen jäsen
SuPerin Turun kaupungin ao:n pj.