Lukijoilta

Onko edessä joukkoliikenteen alasajo?

TS/Arto Takala<br />Turussa bussimatkustajien määrä on noussut tänä vuonna 4,5 prosenttia. Mutta mikäli kaupunki vähentää joukkoliikenteen tukea nousevat tariffit jolloin matkustajien määrä vähenee. Tämä ei liene tarkoitus, toteaa kirjoittaja.
TS/Arto Takala
Turussa bussimatkustajien määrä on noussut tänä vuonna 4,5 prosenttia. Mutta mikäli kaupunki vähentää joukkoliikenteen tukea nousevat tariffit jolloin matkustajien määrä vähenee. Tämä ei liene tarkoitus, toteaa kirjoittaja.

Turun joukkoliikenteen alasajo on edessä ensi vuonna mikäli talousasiainkeskuksen suunnitelmat pudottaa kaupungin nettotukea yli viidenneksellä eli lähes kymmenellä miljoonalla markalla toteutuvat. Tilannetta pahentaa vielä kustannusten nousu samanaikaisesti kuudella prosentilla eli noin 7 miljoonalla markalla. Polttoaineiden hinnan ja kuljettajien palkkojen korotuksethan heijastuvat indeksitarkistuksina suoraan kaupungin liikenteenharjoittajille maksettaviin korvauksiin.

Esitetyt suunnitelmat tarkoittaisivat kilpailuttamissäästöjen ulosmittaamista jatkossa kokonaan kaupungin kassaan, jolloin kaupungin tuen leikkaus ja kustannusten nousut siirrettäisiin kokonaisuudessaan matkustajien maksettavaksi. Laskennallisesti tariffeja tulisi nostaa 18 prosentilla, jotta esitetyt budjettitavoitteet toteutuisivat. Käytännössä korotuksen tulisi olla tätäkin suurempi eli keskimäärin 26 prosenttia, koska matkustajien vähenemisestä johtuvat tulonmenetykset täytyisi myös kattaa.

Esimerkiksi kuukausikortin hinta kallistuisi liki viisikymppiä ja matkustajan vuosikustannukset viitisen sataa markkaa. Bussialan hintajoustojen perusteella matkustajamäärät putoaisivat melkein kymmenellä prosentilla. Tämä ei liene tarkoitus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaupungin strategialinjauksissa joukkoliikenne ja kevyt liikenne on asetettu keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Lisäksi Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joukkoliikennepoliittisen ohjelman vuoteen 2005 saakka, jonka mukaan kilpailuttamissäästöistä puolet käytetään kaupungin verotuen pienentämiseen ja toinen puoli joukkoliikenteen palvelun parantamiseen ja tariffitason pitämiseksi nykyisellään lähivuodet. Tavoitteena on paremman kalusto- ja vuorotarjonnan avulla nostaa matkustajamääriä. Positiivinen kehitys onkin alkanut: matkustajien määrä on noussut tänä vuonna 4,5 prosenttia.

Kaupungin joukkoliikenteen tuki on tänä vuonna 43 mmk ja sen pitäisi olla ensi vuonna pari miljoonaa markkaa tätäkin suurempi, jotta valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen tukemisen periaate toteutuisi, kustannusten nousut voitaisiin kattaa edes osittain ja uusien palvelulinjojen aloittamiseen olisi varaa. Tariffien nostolta ei silti vältyttäisi. Kaupunginvaltuuston on syytä korjata seuraavien vuosien budjettilukuja esitetystä tuntuvasti ylöspäin.
Jorma Jäntti
joukkoliikennelautakunnan
varapuheenjohtaja (vihr)