Lukijoilta

Pehmopolitiikkaa

Nimimerkki Solidaarisuus on voimaa (TS 26.7.) vastasi kirjoitukseeni lapsilisien maksusta vain Suomen kansalaisille tavalla, joka vaatinee pienen korjauksen.

Mielestäni kirjoitukseni sanoma koski Suomen kansalaisuutta, eikä pääpaino suinkaan ollut siinä missä ihminen on syntynyt. Olen nimimerkin kanssa samaa mieltä siinä, että syntyessään ja myös lähtiessään täältä ihmiset ovat samanarvoisia, mutta hänen elämänsä jää kyllä kunkin oman arvostelun varaan, ja on näin ollen mielipidekysymys.

Esimerkiksi taannoinen hokema "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia" on suuri valhe. Kuka on tasa-arvoisempi kuin toinen, ja meidän solidaarisuutemme se vasta epätasa-arvoa näyttää tuottavankin. Vai mitä on sanottava käynnissä olevasta hallituksen suunnittelemasta veroratkaisusta?

Nimimerkki mainitsee myös, etteivät etuuksien väärinkäytökset johdu ihmisten ahneudesta, vaan etuuksien pienuudesta. Olin tästä lapsilisäasiasta puheissa myös alan virkailijan kanssa. Hän mainitsi lapsilisien Suomessa olevan vähintäinkin kohtuullisen hyvät, ja kertoi "koiruuksia" tapahtuneen vaikka asiaa kuinka pyritään valvomaan. Hän ei myöskään tiennyt vastaavaa maata, joka maksaisi suomalaisille lapsilisää vastaavin perustein. Että se siitä solidaarisuudesta tässä asiassa.

Kun kirjoittaja mainitsee kivikautisesta ajattelutavastani, niin se suotakoon minulle anteeksi. Annetaan nyt kuitenkin ajan ja pehmopolitiikan tehdä rauhassa tehtävänsä ja katsotaan mitä maailmassa alkaa tapahtua.
Tenu