Lukijoilta

Sairaalaympäristökin
on turvallinen

Viittaan kirjoitukseen turvallisista palvelukodeista (TS 17.7.) Olen töissä yksityisessä hoitokodissa ja lähimmäiseni sairastuttua skitsofreniaan on itselläni myös kokemuksia kuntouttavasta hoidosta sairaalassa.

Lähimmäiseni vietti useita vuosia kuntoutuksessa sairaalassa, josta hänet siirrettiin pidettynä ja pärjänneenä "avohoitoon". Edelleen hänellä on ollut mahdollisuus käyttää sairaalan eri kuntoutuspisteitä sekä terveyskeskusta, joiden kustannuksista on kotikunta vastannut. Kokemuksemme perusteella pitkäaikaisen kuntoutuksen tulokset voivat heikentyä tilapäisestä ympäristönvaihdoksesta, esimerkiksi matkoilla. Niinkuin kirjoituksessa todetaan, tämä kuntoutus normaalina elämänmuotona asettaa myös asiakkaat eriarvoiseen asemaan.

Sairaalassa lääkäri on paikalla päivittäin, mikä luo omalta osaltaan turvallisuutta ympäristöön. Hoito- ja palvelukodeissa lääkärin käynnit jäävät usein 1-2 kertaan kuukaudessa ja muutamaan tuntiin.

Katson myös, että psykiatrinen koulutus ja pelkkä kokemus eivät anna valmiuksia yrityksen johtamiseen. Mielestäni yrittäjiltä pitäisi myös löytyä johtamistaitoa, yhteistyökykyä sekä tietoa työlaista ja yleisestä lainsäädännöstä, jotta palvelut toimisivat luontevasti ja turvallisesti.

Muuten kirjoitukseen on helppo yhtyä, koska erilaisten kuntouttavien palveluiden tarvetta on. Ne antavat asiakkaalle valinnanmahdollisuuksia ja helpottavat varmasti sairaaloiden tilannetta.

Myös sairaalatyötä arvostava
H. Salo