Lukijoilta

Laitoshoidon väheksyntää

Olen ymmälläni psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäisen kirjoituksesta (TS 17.7.). Kirjoituksessa väheksytään laitoshoidon kovaa työtä, rinnastaen sitä yksityisiin palvelukoteihin, aivan kuin laitoshoidossa ei kuntouttavaa työtä tehtäisi.

Käsittääkseni yksityiset yrittäjät tekevät vapaaehtoisesti sopimukset kuntien kanssa. Niissä toimitaan lainsäädännön mukaan. Mielestäni yhteiskunnan varoilla ei esimerkiksi etelänmatkoja tarvitse järjestääkään.

Olen samaa mieltä siitä, että tuettuja palveluja tarvitaan enemmän, myös senkin vuoksi että kilpailua syntyisi yrittäjien välillä, jotta apua tarvitseva saisi mahdollisimman edullista ja tehokasta kuntoutusta omien tarpeidensa mukaan. Kuitenkin yhä edelleen tarvitaan myös sairaaloita, joihin huonokuntoiset apua tarvitsevat voidaan tuoda vaikka palvelukodeista.

Pentti Toivakka