Lukijoilta

Työmarkkinat voidaan avata
työttömille ilman byrokratiaa

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kari Välimäki kommentoi nimimerkin "30 markalla kokopäivätyössä" tekstiä (TS 14.7.), mutta mahtoiko nimimerkki kirjoittaa kaiken aivan tosissaan?

Eivätkö työttömät nyt olekaan avoimilla työmarkkinoilla kuten he ovat luulleet, vaan tarvitaan jokin valtion virkamiehiä työllistävä järjestelmä saattamaan työttömät avoimille työmarkkinoille! Eikö kysymys olekaan siitä, että kaikkia ei työmarkkinoilla tarvita tai kaikkia ei haluta mukaan työelämään? Työmarkkinat voidaan avata työttömille myös ilman byrokratiaa.

Tälläkin hetkellä on joukko ihmisiä mm. erilaisessa työllisyyskoulutuksessa, johon liittyvässä työharjoittelussa nämä ihmiset ovat normaalissa työsuhteessa yksityisissä yrityksissä kuitenkin vailla normaalin työsuhteen etuja kuten palkkaa. He ovat työsuhteessa yksityisessä yrityksessä 30 markan "päiväpalkalla". Mikä on aktivoivassa sosiaalipolitiikassa niin uutta tähän jo olemassa olevaan järjestelmään verrattuna?

Täysi työmarkkinatuki tai toimeentulotuki on katsottava perustuloksi, jota jo perustuslaki edellyttää. Siten 30 markkaa on katsottava työstä maksettavaksi palkaksi, jota nimimerkkikirjoittaja kaiketi tarkoitti. Nykyinen työmarkkinatuki on muuten 122 markkaa päivä - vero 20 prosenttia, joten työssä käyvän päiväansioksi muodostuu 97.60 markkaa + 30 markkaa eli 127.60 markkaa, ei 152 markkaa. Se mikä paperille on henkilön tuloksi merkitty ei ole sama, jonka hän käteensä saa!

Kuntouttava työllistettävä vie aina joltakin työtä ja näin estää normaalipalkkaisen työntekijän työsuhteeseen pääsyn.

Valtion virkamiehen tehtäviin ei kuulu puolustaa ammattiyhdistysliikettä. He voivat tehdä sen itsekin, jos heillä on jotakin sanottavaa puolustuksekseen sille, etteivät ole hoitaneet mitenkään tavallisen ihmisen asioita.
Aarne Vesterinen