Lukijoilta

Ikäihmiset pudotettu
talousnousun kyydistä

Lehtikuva<br />Eläkeläisten verotuskohtelu ei kirjoittajan mukaan ole tasapuolista palkkaverotukseen nähden. Hänestä on turha puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, ellei eläkkeiden katastrofaalista ostovoiman menetystä haluta ja voida korjata.
Lehtikuva
Eläkeläisten verotuskohtelu ei kirjoittajan mukaan ole tasapuolista palkkaverotukseen nähden. Hänestä on turha puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, ellei eläkkeiden katastrofaalista ostovoiman menetystä haluta ja voida korjata.

Eläkeläisiin kohdistettu taloudellinen syrjintä nivoutuu seuraavaan "pakettiin": 1) TEL-indeksin leikkaukset 1993-95 ja taitto 1996, 2) kansaneläkkeen pohjaosan poisto yhteen kertaan 380 000 eläkeläiseltä ja kahteen kertaan 124 000 eläkeläiseltä 1996- sekä 3) verosyrjintä ylimääräisellä sava-maksulla 1993 ja ansiotulovähennyksen puuttumisella 1997.

Mikä on tulos tästä rankaisupaketista? Kun keskituloisen palkansaajan käytettävissä oleva reaalitulo eli ostovoima vuosina 1991-99 kasvoi noin 11 prosenttia, niin keskieläkettä saavan reaalitulo laski vastaavana aikana noin kaksi prosenttia eron ollessa 13 prosenttia eläkeläisen tappioksi. Tänä ja ensi vuonna reaalitulojen kehitys jää eläkeläisillä edelleen miinukselle ja ero palkkoihin kasvaa. Tämä siitä huolimatta, että työeläke, jota saa 1,1 miljoonaa eläkeläistä, on ansaittu palkan jatke ja että työeläkejärjestelmämme tavoitteena on ollut turvata kansalaisille eläkevuosiksi suunnilleen aktiiviajan elintaso.

Nyt ikäihmiset on kylmästi pudotettu kyydistä. Eläkkeiden reaaliarvo on alempi kuin 90-luvun alussa, vaikka meneillään on jo seitsemäs lamanjälkeinen talouden nousun vuosi!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Indeksin leikkaukset ja taitto sekä pohjaosan poisto ovat vaikuttaneet siihen, että eläkkeiden (brutto)taso on pudonnut 40 prosenttiin kokonaispalkoista, joista eläke lasketaan. Suomalaisten eläkkeet ovat EU-maiden häntäpäätä.

Jo viidettä vuotta voimassa ollut, taitettu indeksi tekee pahaa jälkeä eläkkeisiin. Missään muualla ei ole tällaista ikääsyrjivää indeksiä, joka huonontaa tietyllä ikärajalla eläkettä. Tämä eriarvoistaminen on ihmisoikeussopimusten vastainen. Indeksiä leikkaamalla ja taittamalla otettu, noin 20 miljardin markan potti on kokonaan mennyt voitollisia tilinpäätöksiä tekeville ja eläkerahastojaan rutkasti kasvattaneille eläkevakuutusyhtiöille ja -laitoksille. Kun eläkerahastojen arvo 1990 oli 130 mrd.mk, on se tällä hetkellä noin 360 mrd.mk.

Pohjaosan kahteen kertaan vähentäminen, ensin ns. yhteensovituksessa ja nyt toistamiseen, on varsinainen eläkeryöstö. Sen huipentuman kokevat erityisesti ne yksityisen sektorin eläkeläiset, jotka ovat vuosikymmeniä maksaneet palkastaan rekisteröityä lisäeläkevakuutusmaksua täyden eläkkeen saamiseksi. Heidän sopimustenmukainen eläkepalkkansa pienenee 5 340 mk per vuosi!

Eläkeläisten verotuskohtelu ei ole tasapuolista palkkaverotukseen nähden. Jo kahdeksatta vuotta eläkeläiset ovat maksaneet ylimääräistä sava-maksua. Vaikka tätä raippaveroa on parin viime vuoden aikana alennettu, on se vielä lähes kaksinkertainen palkansaajien sava-maksuun verrattuna. Mutta ei tässä kylliksi. Monikohan tietää, että ansioeläkettä saava on vuodesta 1997 lähtien joutunut maksamaan täyttä veroa kunnalle, kun muut ovat saaneet alennusta ansiotulovähennyksenä.

Eduskunta puhemiehensä johdolla esitti ja toteutti kirkkain otsin itselleen noin 30 prosentin palkankorotuksen. Palkat nousivat keväällä 3,1 prosenttia, keskieläkettä saava sai eläkepalkkaansa 1,4 prosentin korotuksen. Kun tästä vähennettiin pohjaosan vuotuinen leikkaus, pieni bruttoeläke 0,1 prosenttia! Tämä on yksi esimerkki eriarvoistamisesta, jonka kohteeksi eläkeläisväestö, joukossa vielä elossa olevat 150 000 sotiemme veteraania, on joutunut.

On irvokasta jatkaa puheita hyvinvointiyhteiskunnasta, ellei eläkkeiden katastrofaalista ostovoiman menetystä haluta ja voida korjata. Vastuu asiassa on hallituksella ja viime kädessä eduskunnalla. Kiireiset kohteet ovat pohjaosan kahteen kertaan tehdyn vähennyksen hyvittäminen, taitetun indeksin poisto ja eläkeverotuksen tasapuolistaminen.
Juhani Berg
ekonomi,
Nokia

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy