Lukijoilta

Verotuloilla vesiensuojelutyötä

Virtanen Vasikkaluodosta kirjoitti TS:ssa 16.7. Kustavin Kiviveden sinilevistä. Hän totesi, että Kivivesi on pengerrysteitten vuoksi saarrettu suuremmista vesialueista.

Aina kun pengerryksiä on tehty, viimeksi Vasikkaluodon sillalla, on jätetty liian kapea virtausaukko, jonka kasvillisuus mataloittaa ja kapeuttaa entisestään. Aukko tulisi ajoittain syventää ja puhdistaa. Kaislat tai oikeammin ruo'ot ottavat kyllä kasvaessaan ravinteita vedestä ja toimivat näin veden puhdistajina, mutta ne tulisi niittää syksyllä tai talvella jään päältä ja kuljettaa pois tai polttaa. Muuten ne pohjaan painuessaan muodostavat uutta kasvualustaa ja mutaavat ja mataloittavat vettä. Tämä työ kuuluisi tietysti vesien omistajille kunnalle ja seurakunnalle.

Vasikkaluotoon ja muille hyvinkin jyrkille Kiviveden kalliorannoille on sallittu rakentaa tiheästi saunoja. Onko rakennusvalvoja selvittänyt, mihin niiden pesuvedet menevät? Entä sallitaanko edelleen mattojen pesu suoraan meressä? Mattolaitureita pitäisi rakentaa maalle.

Sekä Kustavin kunta että seurakunta saavat mökkiläisiltä melkoiset vuositulot, verottaahan Kustavi kesäasukkaitaan korkeimmalla mahdollisella kiinteistöverolla. Miksiköhän muuten mökkiläisen on maksettava veroa myös seurakunnalle?

Tuloilla luulisi voitavan tehdä myös vesiensuojelutyötä. Virtanen on oikeassa väittäessään, että mökkiläinen tulee Kustaviin hakemaan rauhaa ja puhdasta luontoa, ei riehoja, markkinoita tai Kilpi-viikkoja.
Mökkiläinen
vaan ei vasikkaluotolainen