Lukijoilta

Desmopressiini turvallinen lääke
ohjeiden mukaan käytettynä

Luin hämmästyneenä 14.7. Turun Sanomissa ilmestyneet sensaatiohakuiset artikkelit: "Yökastelulääke saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia sivuvaikutuksia" ja "Lääkemainos sitä esittelevän tieteellisen artikkelin vieressä". Katson aiheelliseksi kommentoida artikkeleita, koska käsittääkseni ne saattavat aiheuttaa tarpeetonta ahdistusta sadoille yökastelusta kärsiville perheille.

Artikkellissa käsiteltiin desmopressin-nimistä lääkeainetta, joka on yksi yökastelun hoitovaihtoehto. Desmopressin-lääke vastaa elimistössä luonnollisesti esiintyvää antidiureettista hormonia (ADH). ADH:n vaikutusmekanismit on tunnettu jo kymmeniä vuosia. Pääasiallinen vaikutus on estää virtsaneritystä, ja siis elimistön kuivumista.

Lääkärit ovat opintojensa aikana useassa vaiheessa tutustuneet mainittuun hormoniin, puutostiloihin, liikaeritykseen sekä lääkinnälliseen käyttöön. Osa lääkäreistä on jopa itse joutunut ottamaan kyseistä hormonivalmistetta fysiologian harjoitustöissä, joissa mitataan munuaisten toimintaa.

Koska ADH estää veden poistumista elimistöstä on täysin luonnollista, että elimistöön voi kertyä liikaa, jopa vaarallisia määriä vettä mikäli ihminen nauttii samanaikaisesti runsaasti vettä ja ADH:ta erittyy verenkiertoon samanaikaisesti liikaa erilaisissa tautitiloissa tai hormonivalmistetta annetaan virheellisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nestetasapainohäiriöiden merkitys ja hoito tulee myös useassa otteessa esille lääketieteen opintojen yhteydessä, koska nestetasapainohäiriöitä esiintyy lukemattomissa eri tautitilanteissa, hoitotoimenpiteissä ja lääkitysten yhteydessä. Lähes kaikessa näkemässäni epäkaupallisessa ja kaupallisessa jatkokoulutusmateriaalissa, jossa desmopressin-lääke mainitaan, mainitaan myöskin lääkkeen väärään käyttöön liittyvä nesteretentio (tai vesimyrkytys) mahdollisuus, vaikka nesteretention ja sen merkityksen pitäisi olla lääkäreille jo opintojen jälkeen erittäin tuttu asia.

Desmopressiiniä pidetään yleisesti varsin turvallisena, mikäli sitä käytetään ohjeiden mukaan. Vesimyrkytykset liittyvät lähes poikkeuksetta väärään käyttöön. Lääkkeet kuten muutkin tuotteet toimivat turvallisemmin ja tehokkaammin, mikäli niitä käytetään ohjeiden mukaan. Tämän asian ovat suomalaiset potilaat kokemukseni mukaan varsin hyvin ymmärtäneet. Annan tunnustuksen kollegoille Kajantie ja Kinnunen, jotka muistuttivat lääkäreitä ammattilehdessä desmopressiinin vääränlaiseen käyttöön liittyvästä vaarallisesta ja turhasta haittavaikutuksesta, joka on helppo ehkäistä antamalle potilaalle selkeät ohjeet. Luonnollisesti vastaanotolla on selvitettävä potilaan muu terveydentila ja muut lääkitykset sekä mikä hoitomuoto ylimalkaan on potilaalle järkevin yökastelussa.

Turun Sanomille annan tunnustusta siitä, että lehti on tuonut kastelun hoidossa käytettävän lääkkeen väärään käyttöön liittyvän haittavaikutuksen potilaiden parempaan tietoisuuteen. Turhan ja helposti estettävissä olevan haittavaikutuksen estäminenhän on kaikkien: potilaan, lääkärin, lääketehtaan ja veronmaksajien etu. Henkilökohtaisesti en kuitenkaan ymmärrä artikkelin sensaatiohakuisuutta. En myöskään ymmärrä Turun Sanomissa epäsuorasti esitettyä kantaa, etteivät ammattilehdet tai ainakaan lääketieteellisesti ammattilehdet saisi myydä yrityksille mainostilaa.
Seppo Taskinen
urologian ja lastenkirurgian erikoislääkäri
HYKS