Lukijoilta

Lapsilisä vain
Suomen kansalaisille

Nimimerkki Vennu kirjoitti TS:ssa 17.7. lapsilisistä, todeten sen kuuluvan kaikille. Myöskin hyvätuloisille.

Olen kirjoittajan kanssa asiasta täysin samaa mieltä, mutta sitten kirjoittaja lisää lapsilisän hänen mielestään kuuluvan kaikille Suomen kansalaisiksi syntyville. Tässäkin asiassa olisin samaa mieltä, mutta lakimme (jos ei ole muutettu) sanoo, että se kuuluu kaikille Suomessa asuville lapsille.

Meillä tämä laki poikkeaa tässä suhteessa monien muiden Euroopan maiden laeista, joissa yleisesti mainitaan tämän oikeuden kuuluvan ko. maiden kansalaisille eli heidän lapsilleen. En ole täysin varma miksi tähän lakiin meillä on tullut tällainen maininta.

Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että laki sinällään on hyvä, mutta sitä pitäisi muuttaa niin, että lapsilisä kuuluu vain Suomen kansalaiselle, koska tiedän tätä lakia väärinkäytetyn ja tullaan varmasti niin tekemään vastaisuudessakin.
Tenu