Lukijoilta

Aktiivista sosiaalipolitiikkaa tulojen uusjaolla

STM:n ylijohtaja Kari Välimäki kirjoitti tällä osastolla 14.7. aktiivisesta sosiaalipolitiikasta uutena mahdollisuutena kommentoiden nimimerkkiä "30 markalla kokopäivätyössä" (TS 7.7.).

Välimäen mielestä kuntouttavaa työtä ei tehdä 30 markalla päivässä vaan 152 markalla, sisältäen myös työmarkkinatuen. Näinkin asian tietysti voi nähdä. Mutta hieman yli 3 000 mk/kk tulot miinus verot tarkoittaa, että suuri osa kuntouttavaan työhön osallistujista joutuu edelleen turvautumaan toimeentulotukeen voidakseen käydä työssä. 30 markan palkkiokin päivässä kuluu useimmilla työpaikkaruokailun ja työvaatetuksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Tästä näkökulmasta aktiivinen sosiaalipolitiikka ei ole aktivoivaa ollenkaan. Työmotivaatio häviää vuorenvarmasti jos voidakseen käydä työssä pitää samalla hakea toimeentulotukea. Erityisen paha tilanne on alle 25-vuotiailla jotka voidaan pakottaa kuntouttavaan työhön.

Aktivoivaa sosiaalipolitiikkaa ei paremmaksi tee se, että ammattiyhdistysliikekin on ollut mukana kehittelyssä. Onhan se passiivisena ollut hyväksymässä velvoitetyöllistämisjärjestelmän lopettamista mikä on luonut tähän maahan suuren joukon köyhiä, nälkäisiä ja työelämästä täysin syrjäytyneitä kansalaisia. Vaikka ammattiyhdistysliike vastustikin järjestelmän purkamista, se ei kuitenkaan ollut valmis yleislakkoon työttömäksi jääneiden puolesta. Se oli valmis jättämään pulassa olevat jäsenensä kuten vallassa olevat talousopit vaativat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Talous kasvaa neljän prosentin vuosivauhtia, Suomi on vauraampi kuin koskaan, aktivoivaan sosiaalipolitiikkaan käytettävien resurssien tulisikin olla monin verroin suurempia. Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen vastaus tähän haasteeseen on kuitenkin palkankorotusten maksimointi, verohelpotukset hyvin toimeentulevillekin kansalaisille ja suurten pääomatulojen mitätön verotus.

Leipäjonoissa riittää väkeä, vaikka vauras Suomi voisi helposti työllistää tulojen uusjaolla jokaisen kansalaisen. Esimerkiksi jo yhden prosentin palkankorotusrahoilla voidaan luoda 23 000 uutta vakituista, normaalipalkkaista työpaikkaa. Siinä aktiivista sosiaalipolitiikkaa!
Ari Kallio