Lukijoilta

Suurtapahtumat vietävä
läpi vähintään nollabudjetilla

TS/Arto Takala<br />Vuoden 2&#160;000 Naisten Kuntovitosella osallistujia oli jälleen lähes 10&#160;000 lenkkeilemässä pitkin Aurajoen rantoja. Tapahtuma tuo Turkuun paljon ulkopaikkakuntalaisia ja vahvistaa Turun kaupungin hyvää kaupunkikuvaa, toteaa kirjoittaja.
TS/Arto Takala
Vuoden 2 000 Naisten Kuntovitosella osallistujia oli jälleen lähes 10 000 lenkkeilemässä pitkin Aurajoen rantoja. Tapahtuma tuo Turkuun paljon ulkopaikkakuntalaisia ja vahvistaa Turun kaupungin hyvää kaupunkikuvaa, toteaa kirjoittaja.

Turun kaupungissa järjestetään kesäkauden aikana useita suuria ulkotapahtumia, jotka tuovat kymmeniä tuhansia ihmisiä Turkuun. Tapahtumilla on merkitystä sekä Turun kaupungille että järjestäjätahoille ainakin silloin kun ne viestittävät korkeista henkisistä arvoista tai liikunnan terveyttä edistävistä tekijöistä. Näiden seikkojen lisäksi on myös tärkeää, että tapahtumat olisivat taloudellisesti kannattavia. Tämä siksi, että tapahtumat eivät olisi taloudellisia rasitteita Turun kaupungille eikä järjestäjille. Mikään tapahtumista vastaava järjestö, yhdistys tai muu vastaava ei kestä vuosittaisia taloudellisia tappioita.

Ulkoilmatapahtumien osalta Turun kaupungin avajaistapahtuma on vuosittain toukokuussa järjestettävä Naisten Kuntovitonen. Naisten Kuntovitonen järjestettiin tänä keväänä kolmannentoista kerran. Jälleen se keräsi lähes 10 000 osallistujaa liikkumaan Urheilupuistossa sekä Aurajoen rannoilla. Osallistujat tulevat Turusta, ympäristökunnista sekä eri paikkakunnilta ympäri Suomea. Mikä on tämän järjestelyiden kannalta suuritöisen tapahtuman merkitys Turun Urheiluliitolle ja Turun kaupungille?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Liikunta on yksi tärkeimmistä terveydenhuollon kannalta ennaltaehkäisevistä tekijöistä. Liikkuminen auttaa mm. ihmistä jaksamaan, nostaa mielialaa, ehkäisee sairauksia, lisää stressinsietokykyä ja pitää painon kurissa. Naisten Kuntovitonen liikuntatapahtumana viestittää näistä asioista. Naisten Kuntovitonen on Suomen toiseksi suurin naisten massaliikuntatapahtuma ja ainoa, jolla on ympärivuotista liikunta- ym. toimintaa. Joka toukokuun kolmas sunnuntai 10 000 naista kävelee, hölkkää tai juoksee 5 tai 10 km lenkin pitkin kauniita Aurajoen rantoja.

Tänä keväänä tapahtuma laajeni ensimmäisen kerran koko viikonlopun mittaiseksi. Lauantaina ennen Kuntovitosta järjestettiin Varvintorilla maksuton Jumppa Liikuttaa -tapahtuma. Siihen osallistui lähes 500 jumppajaa jo ensimmäisellä kerralla. Naisten Kuntovitosen 10 000 osallistujista yli puolet tulee sadoista yrityksistä erikokoisina joukkueina. Toinen puoli on yksityisiä ryhmiä tai kaveriporukoita.

Naisten Kuntovitosen merkitys voidaan kiteyttää ainakin seuraaviin seikkoihin: Se viestittää liikunnan tärkeästä merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Se antaa kipinän monelle jatkuvaan liikkumiseen. Se tuo Turkuun paljon ulkopaikkakuntalaisia ja vahvistaa Turun kaupungin hyvää kaupunkikuvaa. Tapahtuman tuotto on erittäin tärkeä Turun Urheiluliiton nuorisotoiminnalle. Naisten Kuntovitonen on tärkeä työyhteisöjen kuntotapahtuma ja kannustin liikkumiseen.

Naisten Kuntovitonen on lisäksi hyvä esimerkki siitä, miten suuri tapahtuma hoidetaan hyvin. Sen järjestelyjä on pyritty kehittämään vuosi vuodelta, sen talous on kunnossa, se viestittää positiivisista elämänarvoista, ilosta ja hyvinvoinnista. Liikkuva ihminen on ihminen, jolla kaunis ryhti ja ilo heijastavat elämän laatua. Liikkuva ihminen jaksaa ja on yhteiskunnan voimavara. Naisten Kuntovitonen haluaa näiden arvojen pohjalta olla ylpeydeksi Turun kaupungille ja Turun Urheiluliitolle.

Turun kaupungissa järjestetään monia massatapahtumia. Kaikkia tulisi kehittää oman ydinidean mukaisesti. Liikunta ja kulttuuriarvot eivät saa jäädä rihkama-asioiden varjoon. Nuorisolle on osoitettava oikeita elämänarvoja ja tapahtumat pitää saada läpivietyä vähintään nollabudjetilla. Järjestämisen ilo ei saa olla se ainoa ilo!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hyviä tapahtumia lisää Turkuun toivoo
Annika Tasala
Naisten Kuntovitonen
Projektijohtaja