Lukijoilta

Lapsilisä ei ole sosiaalietuus
vaan perusarvo

Tällä palstalla on keskusteltu pitääkö suurituloisten lapsille maksaa lapsilisiä. Mielestäni pitää. Suurituloiset ovat varsinaisia veronmaksajia, joille lapsilisän muodossa maksetaan vain marginaalinen osuus takaisin heidän maksamistaan veroista. Lapsilisä ei ole sosiaalietuus vaan perusarvo.

Varsinaisia veronmaksajia ovat he jotka maksavat veroina ja veron luontoisina maksuina yhteiskunnalle enemmän mitä sosiaalietuina saavat takaisin.

Näillä varsinaisilta veronmaksajilta keräämillään tuloilla valtio pitää yllä huomattavasti suurempaa sosiaaliturvaa mitä lapsilisät kokonaisuudessaan ovat.

On outoa ja ihmeellistä, että joillakin on tarve syyllistää suurituloisten lapsilisien käyttöä sijoitustoimintaan omien lasten hyväksi ja valtiota siitä, että se maksaa lapsilisät myös suurituloisille.

Lapset ovat Suomen tulevaisuus ja lapsiperheiden vanhemmat varsinaisia Suomen tulevaisuuden tekijöitä ja takaajia, kun kasvattavat ja hoitavat yhteiskunnalle seuraavia sukupolvia ylläpitämään Suomen yhteiskuntaa. Myös suurituloiset lapsiperheiden vanhemmat, varsinkin kun he pystyvät elättämään, kasvattamaan ja kouluttamaan lapsensa omilla varoillaan ilman yhteiskunnan suomia sosiaalietuuksia. Näitä etuuksia nauttivat myös lapsettomat henkilöt samanaikaisesti, kun suurituloiset elättävät omat lapsensa ja maksavat todellisia veroja joilla sosiaaliturvaa ja yhteiskuntaa ylläpidetään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lapsilisät on aikanaan luotu helpottamaan nuorten perheiden lasten hankkimista, jotta voidaan taata Suomen kansan ja yhteiskunnan elinvoimaisena pysyminen. Suurituloiset lapsiperheet tarvitsevat myöskin lapsilisät koska maksavat tuloistaan niin paljon veroja, ovat nuoria, asunto- ja opintovelkaisia omaa ja lastensa elämää omillaan eteenpäinvieviä ihmisiä.

Lisäksi suurituloisten lapset joutuvat elämään vanhempiensa kustannuksella yli 20-vuotiaiksi, koska opintotuet ja asumislisät määräytyvät opiskelijoilla vanhempien tulojen perusteella.

Lapsilisät ovat perusarvo joka kuuluu kaikille Suomen kansalaisiksi syntyville lapsille, jolla on myös tasa-arvoistava merkityksensä kun ajatellaan ihmisiä suomalaisina. Vai onko joillakin outo tarve eriarvoistaa ihmiset jo kapaloissa?
Vennu