Lukijoilta

Kirjoittajavieras Veli Jalonen:
Raision-Naantalin
vesikysymys

Turun seudun vedenhankinnan "lopullinen ratkaisu" on suunnitteluvaiheessa. Osakassopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut hankkeessa, on valmisteilla. Ehkä siitä vielä tänä vuonna voidaan päättää kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa? Vettä on tarkoitus juoksuttaa Kokemäenjoesta vuodesta 2007 alkaen.

Viime kesä osoitti, että uudenlainen varma vesiratkaisu on Turun kaupunkiseudulle välttämätön.

Mitä Raision-Naantalin vesilaitoskuntayhtymälle tapahtuu?

Raisioon ja Naantaliin veden toimittaa tällä hetkellä vesilaitoskuntayhtymä. Koska Kokemäenjokihanke on mittava ja pitkäaikainen vesihanke on sen seurauksia harkittava tarkoin. Mahdollisuuksia vesilaitoksen kohtaloksi on ainakin kolme.

1. Toiminta nykytapaan mutta organisaatioltaan kevennettynä vedenjakelijana ilman vedenpuhdistuslaitosta.

2. Laajentuminen kaiken kattavaksi vesilaitokseksi hoitamaan Raision-Naantalin ja sovittaessa muidenkin kuntien puhtaan veden jakelun ja jätevedenpuhdistuksen. Tällöin voitaisiin Naantalin-Raision vesilaitoskuntayhtymän ja Raision sekä Naantalin vesi- ja jätevesilinjat siirtää vesilaitoksen omistukseen tai ainakin käyttöön.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

3. Vesilaitoskuntayhtymän lopettaminen ja vedenjakelun siirtäminen Raision ja Naantalin kaupunkien hoidettavaksi.

Nyt on aika selvittää mitkä ovat parhaat mahdollisuudet hoitaa vesiasioita Raision-Naantalin alueella ja vähän laajemmallakin. Raision kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen ajatus selvitysmiehen palkkaamiseksi selvittämään eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet päättäjien käsiteltäväksi on kannatettava.

Mitä etuja yhteisellä vesihuollolla voisi olla?

Suomessa keskitetään yrityksiä ja yksiköitä. Myös monet kunnat joutuvat ottamaan tähän ennen pitkää kantaa. Raisiolla ja Naantalilla on molemmilla omat vedenjakeluverkostonsa. Kuntayhtymä omistaa vesilaitoksen, runkolinjoja ja vesitornin. Molempien kaupunkien jätevedet puhdistetaan sentään Raisiossa ja tällä onkin saavutettu merkittävää säästöä.

Vesihuollon keskittäminen yhteen yksikköön on selvittämisen arvoinen. Jatkossa siihen voitaisiin yhdistää myös jätehuolto. Mahdollisesti muitakin teknisiä toimintoja? Samalla yksikkö olisi mallina laajemmallekin yhteistoiminnalle Turun kaupunkiseudulla.

Kuntien yhteistyöstä on puhuttu paljon ja tuloksiakin on syntynyt. Tarvetta on kuitenkin runsaasti edelleen. Kuluttajia ei kiinnosta se minkälaisella organisaatiolla vesiasioita hoidetaan - tärkeintä on edullinen ja laadukas vesihuolto. Nyt on ennakkoluulottoman selvityksen tarve ja mahdollisuus.
Kirjoittaja on Raision kaupunginvaltuutettu (sd).